บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกป่าชายเลน 10 ไร่ คืนที่ดินชายฝั่งทะเล

ที่ชายทะเลบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2560 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิด “โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ร่วมปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่นำร่อง 10 ไร่ โดย พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า โครงการนี้ กทม.ได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายปลูกป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน ตั้งเป้าหมายปลูกป่าชายเลน 3,100 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนกรุงเทพฯ โดยเริ่มโครงการฯตั้งแต่เดือน ธ.ค.2559 ปัจจุบันพื้นดินสูงขึ้น 30 ซม. คาดว่า 3-4 เดือน หลังจากนี้พื้นดินจะสูงขึ้นประมาณ 50 ซม. ทั้งนี้ กทม.ได้จัดตั้งกองทุนขึ้น เพื่อเป็นทุนในการซื้อพันธุ์ไม้และบำรุงรักษาให้เกิดความยั่งยืน เช่น โกงกางใบใหญ่ แสมขาว ลำพู ฯลฯ ผู้สนใจร่วมบริจาคเงินสนับสนุน สอบถามที่ศูนย์อำนวยการโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ศาลาว่าการ กทม. โทร. 0-2224-4262 หรือ 08-6359-9888.