วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกป่าชายเลน 10 ไร่ คืนที่ดินชายฝั่งทะเล

ที่ชายทะเลบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2560 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิด “โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ร่วมปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่นำร่อง 10 ไร่ โดย พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า โครงการนี้ กทม.ได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายปลูกป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน ตั้งเป้าหมายปลูกป่าชายเลน 3,100 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนกรุงเทพฯ โดยเริ่มโครงการฯตั้งแต่เดือน ธ.ค.2559 ปัจจุบันพื้นดินสูงขึ้น 30 ซม. คาดว่า 3-4 เดือน หลังจากนี้พื้นดินจะสูงขึ้นประมาณ 50 ซม. ทั้งนี้ กทม.ได้จัดตั้งกองทุนขึ้น เพื่อเป็นทุนในการซื้อพันธุ์ไม้และบำรุงรักษาให้เกิดความยั่งยืน เช่น โกงกางใบใหญ่ แสมขาว ลำพู ฯลฯ ผู้สนใจร่วมบริจาคเงินสนับสนุน สอบถามที่ศูนย์อำนวยการโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ศาลาว่าการ กทม. โทร. 0-2224-4262 หรือ 08-6359-9888.

ที่ชายทะเลบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2560 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิด “โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ร่วมปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่นำร่อง 10 ไร่ โดย พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า... 15 พ.ค. 2560 23:56 15 พ.ค. 2560 23:56 ไทยรัฐ