วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีอีเตือนให้ระวังแก๊งมิจฉาชีพ อย่าเชื่อพวกแอบอ้างเด็ดขาด

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีพวกไม่หวังดี ทำการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงดีอี เพื่อเข้าไปช่วยยุติคดีความ กรณีที่มีการทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 นั้น กระทรวงดีอี ขอยืนยันและขอเตือนประชาชนว่า หากมีผู้ที่แอบอ้างเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดีอี เข้าไปจับกุมหรือเรียกร้องสิ่งตอบแทนต่างๆจากประชาชน อย่าได้หลงเชื่อเป็นอัน ขาดเพราะกระทรวงดีอี ไม่มีหน้าที่จับกุมใดๆ เนื่องจากการจับกุมเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจเท่านั้น

ส่วนเรื่องการปิดกั้นและระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามความเห็นชอบของ รมว.ดีอี ซึ่งต้องยื่นขอให้ศาลมีคำสั่งให้ระงับ หลังจากได้คำสั่งศาลหรือหมายศาลมาแล้ว จึงสั่งให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ไอเอสพี) ปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย และส่งพยานหลักฐานให้ตำรวจไปติดตามหาผู้กระทำความผิดต่อไป

“หากประชาชนที่ประสบพบเห็นหรือมีเบาะแสน่าสงสัยว่ามีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงดีอี ให้แจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร.สายด่วน 1111 หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรง เพื่อดำเนินการกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านั้นได้ทันที”.

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่าขณะนี้มีพวกไม่หวังดี ทำการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงดีอี เพื่อเข้าไปช่วยยุติคดีความ กรณีที่มีการทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิด 15 พ.ค. 2560 23:55 ไทยรัฐ