วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จอดกีดขวางมีหนาว-นครบาลถกเอกชนค่ายกรถ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.60 พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลให้ สตช. จัดหาเอกชนมาเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจร เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ เนื่องจากตำรวจไม่มีอุปกรณ์ที่เพียงพอ บช.น.จึงประชุมกับผู้ประกอบรถเพื่อสืบหาอัตราค่าบริการ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดราคากลางที่เหมาะสม ทั้งนี้ อัตราของเอกชนที่เสนอดังนี้ 1.รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป อัตราค่ายก 10 กม. แรก 3,000-4,000 บาท คิดเพิ่ม กม.ละ 40 บาท 2.รถบรรทุก 4-6 ล้อ 10 กม.แรก 2,500 บาท คิดเพิ่ม กม.ละ 30 บาท และรถยนต์ส่วนบุคคล 10 กม.แรก 1,500 บาท คิดเพิ่ม กม.ละ 25 บาท โดยราคาดังกล่าว บช.น. จะมีการพิจารณาเพื่อหาความเหมาะสมและเสนอ สตช.อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาข้างต้นนั้นยังไม่เป็นอัตราที่แน่นอนซึ่งจะต้องมีการปรับให้เกิดความเหมาะสมเพื่อไม่เป็นภาระแก่ประชาชนหรือเอกชนเอง.

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.60 พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลให้ สตช. จัดหาเอกชนมาเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจร เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ เนื่องจากตำรวจไม่มีอุปกรณ์ที่เพียงพอ... 15 พ.ค. 2560 23:52 ไทยรัฐ