วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมโภชโบราณสถานวัดพระนอน

ภาพจาก Facebook : วัดพระนอน 600ปี - พระพุทธศรีอยุธยาประชาพิทักษ์

พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่วัดศรีสุดาราม ร่วมมือกับสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เข้าบูรณะโบราณสถานวัดพระนอน ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เดือน ก.ย.2558 ซึ่งก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการพบว่ามีความเสื่อมโทรมมาก สร้างความหดหู่กับผู้ที่พบเห็น โดยเฉพาะตัวองค์พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน ที่บริเวณส่วนองค์พระนอนแตกเกือบทั้งหมดคงเหลือไว้เพียงพระพักตร์ครึ่งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามขณะนี้การบูรณะเสร็จสมบูรณ์แล้ว และกำหนดจัดพิธีสมโภชวันที่ 24 มิ.ย.2560 หากพุทธศาสนิกชนมีจิตศรัทธาต้องการจัดผ้าป่าไปถวายในวันดังกล่าวสอบถามได้ที่โทร.08-1527-6524 ทั้งนี้ จากการสำรวจของสำนักศิลปากรที่ 3 พบว่าศิลปะขององค์พระนอน สันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 20 ระหว่าง พ.ศ.1900-2000 อายุประมาณ 600 ปี สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น การที่ตนเข้ามาบูรณะครั้งนี้ เพราะตามหลักมีความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเชื่อว่า ในบ้านเมืองมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่แตกหักอยู่กลางเมือง จะนำมาซึ่งความไม่เป็นมงคล.

พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่วัดศรีสุดาราม ร่วมมือกับสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เข้าบูรณะโบราณสถานวัดพระนอน ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา... 15 พ.ค. 2560 23:42 ไทยรัฐ