วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาชิกออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ.นางรอง โวยเงินกว่า 2 ล. ถอนไม่ได้

สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ.นางรอง เรียกร้อง จนท. แก้ปัญหาไม่สามารถเงินได้ เนื่องจากเงินไมพอ หลังมีผู้กู้ไปแล้วไม่ชำระคืน ด้านปลัดอำเภอ จ่อเรียกผู้กู้เข้าทำสัญญา สั่งชำระหนี้ตามข้อตกลง...

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่วัดทุ่งโพธิ์ ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นายทศพล เสนามนตรี ปลัดอำเภอนางรอง นายอัษฎาวุธ เกตุผักแว่น กำนัน ต.ชุมแสง ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ประชุมชาวบ้าน กรณีไม่สามารถถอนเงินสดจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นจำนวนเงินกว่า 2 ล้านบาท จากสมาชิก 200 กว่าคนใน 3 หมู่บ้าน ซึ่งทำต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีได้ โดยอ้างว่าเงินในกลุ่มออมทรัพย์มีไม่พอ เพราะมีผู้กู้ยืมแล้วยังไม่ชำระเงินคืน ทำให้สมาชิกเงินฝากไม่กล้านำเงินฝากเพิ่มอีก ส่วนคนที่ฝากไปแล้วไม่ได้รับเงินที่ฝากคืน  

นายสิทธิ์ มนจิ้งหรีด อายุ 7 0 ปี เล่าว่า ที่บ้านมีสมาชิกในครอบครัว 8 คน มีสมุดฝากออมทรัพย์คนละเล่ม วันนี้มีเงินฝากทั้งหมด กว่าสองแสนบาท ฝากทุกเดือนไม่เคยกู้ แต่ละปีจะได้ดอกเบี้ยรวมกันปีละ 2,000-3,000 บาท ต่อมาได้ยินเพื่อนบ้านคุยกัน เรื่องกองทุนไม่มีเงินเหลือ จึงหยุดฝากและขอถอนเงินคืน แต่เจ้าหน้าที่กองทุนบอกว่า ขอเก็บเงินผู้กู้คืนให้ได้ก่อน ตนเองกังวลมากว่าจะไม่ได้เงินคืน 

ต่อมา นายทศพล เสนามนตรี ปลัด อ.นางรอง เข้าชี้แจงไกล่เกลี่ย โดยอธิบายเรื่องการกู้เงิน ขอให้ประธานกองทุน ผู้กู้ทั้งหมดให้มาพบ ในวันที่ 26 พ.ค. 2560 เพื่อทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามข้อตกลงการชำระหนี้ เพื่อกองทุนจะได้นำเงินมาบริการจัดการและคืนเงินให้กับผู้ฝากเงินกองทุน 3 หมู่บ้าน โดยสมาชิกทุกคน ต้องมีสมุดเงินฝากของตนเองเป็นหลักฐาน ผู้กู้จากกลุ่มออมทรัพย์ต้องคืนเงินกู้ หากไม่คืนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์จะต้องรับผิดชอบ 

สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ.นางรอง เรียกร้อง จนท. แก้ปัญหาไม่สามารถเงินได้ เนื่องจากเงินไมพอ หลังมีผู้กู้ไปแล้วไม่ชำระคืน ด้านปลัดอำเภอ จ่อเรียกผู้กู้เข้าทำสัญญา สั่งชำระหนี้ตามข้อตกลง 15 พ.ค. 2560 21:33 16 พ.ค. 2560 01:06 ไทยรัฐ