วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บูรณะวัดพระนอนอยุธยา อายุ 600 ปี เสร็จสมบูรณ์ เตรียมจัดงานสมโภช

เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เผย เตรียมจัดสมโภชโบราณสถานวัดพระนอนอยุธยา อายุ 600 ปี 24 มิ.ย. นี้ หลังใช้เวลาเกือบ 2 ปี บูรณะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่ทางวัดศรีสุดาราม ร่วมมือกับสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เข้าบูรณะโบราณสถานวัดพระนอน ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งโบราณสถานดังกล่าว ทางกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานด้วยนั้น โดยมีการเริ่มดำเนินการบูรณะมาตั้งแต่เดือน ก.ย. 2558 ซึ่งก่อนที่ทางวัดศรีสุดาราม จะเข้าไปดำเนินการ พบว่าโบราณสถานดังกล่าวมีความเสียหาย เสื่อมโทรมมาก สร้างความหดหู่กับผู้ที่พบเห็น โดยเฉพาะตัว องค์พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน ซึ่งมีความเก่าแก่ แต่กลับถูกปล่อยทิ้งร้างมานาน บริเวณส่วนองค์พระนอนแตกเกือบทั้งหมด คงเหลือไว้เพียงพระพักตร์ครึ่งเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การบูรณะโบราณสถานนี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีกำหนดที่จะจัดพิธีสมโภชในวันที่ 24 มิ.ย.2560 ทั้งนี้ หากพุทธศาสนิกชนมีจิตศรัทธาต้องการจัดผ้าป่าไปถวายในวันดังกล่าว สอบถามได้ที่หมายเลข 08-1527-6524

พระเทพประสิทธิมนต์ กล่าวอีกว่า จากการสำรวจของสำนักศิลปากรที่ 3 พบว่า วัดพระนอนดังกล่าวแม้ไม่ปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดาร หรือหลักฐานอื่นใด ทางสำนักศิลปากรที่ 3 จึงกำหนดอายุจากหลักฐานโบราณวัตถุที่ปรากฏ ซึ่งในที่นี้จะดูลักษณะทางศิลปะขององค์พระนอน ที่มีเค้าของวงพระพักตร์ แบบพระพุทธรูปสมัยอู่ทองรุ่นที่ 3 อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 ระหว่าง พ.ศ.1900-2000 อายุประมาณ 600 ปี กล่าวได้ว่า มีการสร้างขึ้นในกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ต่อเนื่องมาหลายสมัยจนถึงสมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นอกจากพระนอนแล้ว ภายในโบราณสถานดังกล่าวยังพบหลักฐานทางสถาปัตยกรรมแบ่งเป็นส่วนสำคัญ ดังนี้ วิหารพระนอน เจดีย์ราย กลุ่มอาคาร และกลุ่มหลุมฝังศพ ซึ่งวัดดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากอยู่ใกล้กับวัดใหญ่ชัยมงคล อยู่ระหว่างโบราณสถานวัดชุมพล และโบราณสถานวัดประโดก ซึ่งการที่เข้ามาดำเนินการบูรณะโบราณสถานวัดพระนอนครั้งนี้ เพราะตามหลักมีความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเชื่อว่า หากมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่แตกหักอยู่กลางเมือง จะนำมาซึ่งความไม่เป็นมงคล.

เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เผย เตรียมจัดสมโภชโบราณสถานวัดพระนอนอยุธยาอายุ 600 ปี 24 มิ.ย. นี้ หลังใช้เวลาเกือบ 2 ปี บูรณะเสร็จสมบูรณ์แล้ว 15 พ.ค. 2560 20:45 ไทยรัฐ