วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทัพเรือ แจงเอกสารซื้อเรือดำน้ำถูกต้องแล้ว

พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ โฆษกกองทัพเรือ แจง เอกสารจัดซื้อเรือดำน้ำถูกต้อง ยัน ใช้งบประมาณประจำปี 2560 อย่างถูกต้องทุกประการ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคเพื่อไทย เตรียมยื่นหนังสือถึง สตง. เพื่อขอให้ตรวจสอบเชิงลึกในโครงการจัดหาเรือดำน้ำ เนื่องจากได้ตรวจสอบข้อมูลสาธารณะ พบว่า 1. บริษัท ไชน่า ชิปบิวดิ้ง แอนด์ ออฟชอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งทำความตกลงกับกองทัพเรือเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 17 ราย จึงไม่ใช่ State-Owned Enterprise และอัยการสูงสุด เคยตรวจร่างความตกลงที่ทำกับบริษัทดังกล่าวเป็นแบบความตกลงระหว่างกองทัพบกกับบริษัทผู้ขายโดยตรง ในกรณีที่กองทัพบกสั่งซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่นมาแล้ว จึงสงสัยว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำเป็นจีทูจีจริงหรือไม่​ ว่า กองทัพเรือได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและมีการตรวจรับรองเอกสารของเจ้าหน้าที่ (Notary Public) แล้ว ว่า บริษัท ไชน่า ชิปบิวดิ้ง แอนด์ ออฟชอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (State Owned & Limited Corporation) และหน่วยงานรัฐ State Administration of Science, Technology and Industry for National Defence สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทฯ ดำเนินการโครงการจัดหาเรือดำน้ำในลักษณะรัฐบาลกับรัฐบาลอย่างถูกต้องแล้ว ส่วนโครงการจัดหาเรือดำน้ำใช้งบประมาณของกองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นการใช้เงินแผ่นดินที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องดำเนินการตามวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด และเปิดเผยข้อมูลการตั้งงบประมาณและงบผูกพันไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย แต่ในงบกองทัพเรือปีงบประมาณ 2560 ที่เปิดเผยไว้มียอดรวมอยู่ทั้งสิ้น 41,115 ล้านบาท กลับไม่พบว่า ส่วนใดคืองบจัดหาเรือดำน้ำ แหล่งเงินที่ใช้จัดหาเรือดำน้ำมาจากที่ใด และจำนวนเงินที่ตั้งงบผูกพันไว้แต่ละปีมีจำนวนเท่าใด รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วหรือไม่​

พล.ร.อ.จุมพล กล่าวยืนยันว่า งบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการจัดหาเรือดำน้ำในครั้งนี้ ได้รับการจัดสรรและบรรจุไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 และได้ชี้แจงแสดงเอกสารรายละเอียดด้านงบประมาณให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน อย่างครบถ้วนทุกประการแล้ว.

พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ โฆษกกองทัพเรือ แจง เอกสารจัดซื้อเรือดำน้ำถูกต้อง ยัน ใช้งบประมาณประจำปี 2560 อย่างถูกต้องทุกประการ 15 พ.ค. 2560 20:37 ไทยรัฐ