วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทช.ทวงคืนป่าชายเลน 13 จ.ใต้ ได้กว่า 3 พันไร่ ฟัน 101 คดี

ทช.เดินหน้าปฏิบัติการทวงคืนป่าชายเลน 13 จังหวัดภาคใต้ ได้จำนวนถึง 3,650 พันไร่ ดำเนินคดี 101 คดี ทั้งลักลอบทำนากุ้ง-สวนปาล์ม-ออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินป่าสงวนฯ... 

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดี ทช.ให้รับผิดชอบการทวงคืนผืนป่าชายเลนที่ถูกกลุ่มนายทุนบุกรุกใน 13 จังหวัดภาคใต้ในความรับผิดชอบของ ทช. โดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สบทช.) ตั้งแต่สบทช. 4–7 หรือในพื้นที่ป่าชายเลนภาคใต้ทั้งหมด ไล่ตั้งแต่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล มีพื้นที่รับผิดชอบรวม 1,559,336 ไร่

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า แต่ละพื้นที่มีปัญหาแตกต่างกัน คือ สบทช.4 ที่ดูแล ชุมพร สุราษฎร์ธานี พื้นที่ 181,158 ไร่ พบปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินในพื้นที่ป่าสงวน สบทช. 5 ดูแล จ.นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส พื้นที่ 192,521 ไร่ พบการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินในพื้นที่ป่าสงวน และมีปัญหาความมั่นคง การก่อการร้ายในพื้นที่ จ.ปัตตานี ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องระวัง สบทช.ที่ 6 ดูแล จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต พื้นที่ 534,657 ไร่ พบปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และ สบทช.7 ดูแล จ.กระบี่ ตรัง สตูล พื้นที่ 651,000 ไร่ พบว่าผู้ยากไร้บางคนที่เข้ามาแสดงตนเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ไม่ใช่ผู้ยากไร้ ที่แท้จริงทำให้ตรวจสอบยาก ขณะที่การบุกรุกส่วนใหญ่เข้ามาลักลอบทำนากุ้งกับสวนปาล์ม แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ทช.ได้ทวงคืนผืนป่าได้ถึง 3,651 ไร่จากพื้นที่เป้าหมายในปี 2560 ที่ตั้งเป้าไว้ 7,900 ไร่ สามารถจับกุมดำเนินคดีได้ถึง 101 คดี แบ่งเป็นในพื้นที่ สบทช. 4 ทวงคืนได้ 1,011 ไร่ 16 คดี สบทช.5 ทวงคืนได้ 476 ไร่ 2 คดี สบทช.6 ทวงคืนได้ 1,002 ไร่ 42 คดี และ สบทช.7 1,162 ไร่ 41 คดี

รองอธิบดี ทช. กล่าวต่อว่า การดำเนินคดีกับผู้บุกรุก 101 คดี มีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง คดีอาญา ส่วนใหญ่ศาลตัดสินขับไล่ผู้บุกรุกและบริวารออกจากพื้นที่ พร้อมทั้งสั่งจำคุกและปรับ ในส่วนของคดีแพ่ง เมื่อคดีสิ้นสุด ทช.จะส่งฟ้องแพ่งเพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการบุกรุกไร่ละ 118,330 บาท

นายโสภณ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ทช.จะปรับการทำงานป้องกันใหม่ โดยจะยกระดับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่มีอยู่ 45 สถานีทั่วประเทศให้เป็นเขตพิทักษ์ป่าชายเลนอนุรักษ์ จำนวน 48 เขต เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ จำนวน 48 กลุ่ม ป่าครอบคลุม 24 จังหวัด เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการสภาพปัญหา ที่สำคัญจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่าชายเลนด้วย เพื่อป้องกันการบุกรุกผืนป่าชายเลน.

ทช.เดินหน้าปฏิบัติการทวงคืนป่าชายเลน 13 จังหวัดภาคใต้ ได้จำนวนถึง 3,650 พันไร่ ดำเนินคดี 101 คดี ทั้งลักลอบทำนากุ้ง-สวนปาล์ม-ออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินป่าสงวนฯ... 15 พ.ค. 2560 17:48 ไทยรัฐ