วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บขส. กำชับรถตู้ไม่เกิน 13 ที่นั่ง ฝ่าฝืนโทษตามกฎหมาย

บขส. ย้ำผู้ประกอบการรถตู้ ต้องปรับปรุงจำนวนเบาะที่นั่งโดยสารไม่ให้เกิน 13 ที่นั่ง ตั้งแต่ 15 พฤษภาคมนี้ เพื่อลดการสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หากพบมีการฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย...

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2560 นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 บขส.จะไม่ออกใบเวลาให้กับรถตู้โดยสารสาธารณะที่ไม่ปรับปรุงจำนวนเบาะที่นั่งโดยสารไม่ให้เกิน 13 ที่นั่ง และหากพบมีการฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ พักรถ และยกเลิกสัญญาตามลำดับ

สำหรับ บขส.มีรถตู้โดยสารหมวด 2 (รถตู้วิ่งเส้นทางกรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด) ที่อยู่ในความดูแลจำนวน 6,435 คัน ซึ่งที่ผ่านมา บขส.ได้มีการสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการมาโดยตลอดว่า การปรับปรุงแก้ไขที่นั่งในรถตู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทให้ไม่เกิน 13 ที่นั่ง เพื่อใช้เป็นทางออกฉุกเฉิน และต้องจัดวางรูปแบบที่นั่งแถวหลังสุดให้มีช่องทางเดิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร มาตรการทางกฎหมายนี้ผู้ประกอบการรถตู้และหน่วยงานภาครัฐจะต้องร่วมมือกัน เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

อย่างไรก็ตาม การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะที่ผ่านมา รวมถึงการกำหนดมาตรการความปลอดภัย ทั้งการติดตั้งระบบ GPS และการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยบนรถตู้โดยสาร ส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ปริมาณผู้โดยสารที่เข้าใช้สถานีขนส่งเพิ่มขึ้นทั้ง 3 แห่ง ไม่ว่าจะเป็น สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจักร) สถานีขนส่งปิ่นเกล้า สถานีขนส่งเอกมัย รวมทั้งปริมาณผู้ใช้บริการรถตู้เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่จำนวนอุบัติเหตุและการร้องเรียนรถตู้โดยสารลดลง.

บขส. ย้ำผู้ประกอบการรถตู้ ต้องปรับปรุงจำนวนเบาะที่นั่งโดยสารไม่ให้เกิน 13 ที่นั่ง ตั้งแต่ 15 พฤษภาคมนี้ เพื่อลดการสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หากพบมีการฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย... 15 พ.ค. 2560 15:59 ไทยรัฐ