วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธปท. ยังไม่พบมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ป่วนแบงก์ไทย ยันมีโปรแกรมตรวจจับ

แบงก์ชาติ ยันธนาคารในไทยยังไม่ได้รับผลกระทบจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ย้ำเฝ้าระวังติดตาม แจ้งเตือนอย่างใกล้ชิด มีโปรแกรมตรวจจับทันสมัย พร้อมรับมือภัยไซเบอร์...

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. นางสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของ Ransomware ชื่อ WannaCry ทำให้เครื่อง และระบบที่ติด Ransomware ดังกล่าวไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลได้จนกว่าจะจ่ายเงินค่าไถ่ ทำให้เกิดผลกระทบกับประเทศต่างๆ ในวงกว้าง ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันการเงินไทย ได้ทราบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 60 โดยกลุ่มความร่วมมือไซเบอร์ (ISG) ภายใต้สมาคมธนาคารไทย มีการแจ้งเตือน และติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามของ ธปท. ขณะนี้ธนาคารยังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ การรับมือภัยไซเบอร์ของธนาคาร มีกระบวนการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกัน กรณีนี้ได้มีการปรับปรุงระบบให้เป็นปัจจุบัน และโปรแกรมตรวจจับที่ทันสมัย และมีการติดตามตรวจจับ หากพบจะมีการดำเนินการปิดกั้น และแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องทันที รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานและประชาชนทราบเพื่อระมัดระวัง และให้คำแนะนำหากตรวจพบ.

แบงก์ชาติ ยันธนาคารในไทยยังไม่ได้รับผลกระทบจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ย้ำเฝ้าระวังติดตาม แจ้งเตือนอย่างใกล้ชิด มีโปรแกรมตรวจจับทันสมัย พร้อมรับมือภัยไซเบอร์... 15 พ.ค. 2560 15:30 ไทยรัฐ