วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักบินฝนหลวง โอดจุดบั้งไฟไม่แจ้ง เจอพุ่งขึ้นฟ้าห่างไปนิดเดียว

เครดิตภาพ กัปตันวีระ แพงแก้ว

กัปตันหนุ่ม นักบินฝนหลวง โพสต์เฟซบุ๊กชี้ถึงอันตรายจากบั้งไฟ หลังพบว่าในพื้นที่ภาคตะวันออก มีการจุดบั้งไฟขึ้นฟ้าห่างจากเครื่องบินไม่ไกล เผยไม่ได้เล่นกันที่ภาคอีสานเท่านั้น ระบุ ไม่ต้องยิงบั้งไฟมาขอฝน ฝนหลวงก็บินไปทำให้ทุกวัน...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กัปตันหนุ่ม ภูมินทร อรรถีโสตร นักบินฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ใช้เฟซบุ๊ก Phumintorn Undhisote โพสต์ภาพถึงอันตรายของบั้งไฟที่มีต่อกาศยาน โดยระบุว่า

บั้งไฟไม่ต้องยิงขึ้นมาขอฝนก็ได้ครับ ทำให้ทุกวันทุกฐานทั่วประเทศครับ กัปตันวีระ แพงแก้ว ถ่ายภาพไว้ได้แถวๆ พื้นที่ภาคตะวันออกครับ เดี๋ยวนี้ไม่เล่นกันเฉพาะแดนอีสานแล้ว เค้าเล่นกันทุกภาคทั่วไทยเลยครับ

ทั้งนี้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้มีการการรณรงค์เรื่องการจุดบั้งไฟ จึงต้องการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่วนราชการของจังหวัดในพื้นที่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ให้ร่วมมือขออนุญาตการจุดบั้งไฟจากทางการไปยังหน่วยงานปกครองในพื้นที่ก่อนการจัดงาน เพื่อการนำข้อมูลมาจัดทำเป็นข่าวประกาศนักบิน (NOTAM) ซึ่งจะจัดทำเป็นแบบ Graphic NOTAM แสดงผลบ่งชี้ตำแหน่งของการจุดบั้งไฟ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ แบบ Real Time สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทำแผนการบิน รวมถึงเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ในการอำนวยความสะดวกแก่สายการบินในแต่ละเที่ยวบิน

ส่วนการขออนุญาตจุดบั้งไฟนั้น ประชาชนหรือผู้จัดงานจะต้องทำหนังสือขออนุญาตจุดบั้งไฟถึงอำเภอและจังหวัด โดยแจ้งรายละเอียดพื้นที่การจุดบั้งไฟ ระบุที่ตั้ง หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจุดบั้งไฟ วัสดุอุปกรณ์ในการทำบั้งไฟ ขนาดความสูงและจำนวนของบั้งไฟ รวมถึงชื่อผู้จัดงาน เพื่อการประสานงานได้ทันที โดยสามารถโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.aviation.go.th โดยต้องแจ้งอย่างน้อย 7 วัน ก่อนทำการจุดทุกครั้ง.

กัปตันหนุ่ม นักบินฝนหลวง โพสต์เฟซบุ๊กชี้ถึงอันตรายจากบั้งไฟ หลังพบว่าในพื้นที่ภาคตะวันออก มีการจุดบั้งไฟขึ้นฟ้าห่างจากเครื่องบินไม่ไกล เผยไม่ได้เล่นกันที่ภาคอีสานเท่านั้น ระบุ ไม่ต้องยิงบั้งไฟมาขอฝน ฝนหลวงก็บินไปทำให้ทุกวัน 15 พ.ค. 2560 15:26 ไทยรัฐ