วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การอดอาหารช่วยให้ลดน้ำหนักได้จริงหรือ?

การอดอาหารนั้นสัมพันธ์กับการจำกัดแคลอรีของอาหารที่บริโภคในแต่ละวัน การนับแคลอรีเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก ซึ่งมีทีมนักวิจัยด้านโภชนาการในสหรัฐอเมริกาได้รายงานลงในวารสารการแพทย์เจเอเอ็มเอ (JAMA International Medicine) ถึงผลการสุ่มตรวจผู้ใหญ่ที่ระบุว่าอ้วนถึง 100 คน แบ่งจากพฤติกรรมการกินเป็น 3 กลุ่มเป็นเวลา 1 ปี กลุ่มที่ 1 เป็นพวกที่กินปกติ ส่วนอีก 2 กลุ่มเป็นพวกที่ลดปริมาณแคลอรีลงด้วยการอดอาหารทุกวัน และลดปริมาณให้อาหารน้อยลง ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มสามารถลดจำนวนแคลอรีลงได้จริง

แต่เมื่อครบ 1 ปี นักวิจัยพบว่ากลุ่มที่อดอาหารสามารถลดน้ำหนักได้มากกว่ากลุ่มอื่น แคลอรีถูกตัดออกไป 75% ในหนึ่งวัน แต่กลับเพิ่มขึ้น 25% ในวันถัดไป ขณะที่กลุ่มลดปริมาณอาหารนั้นแคลอรีจะถูกตัดออกไป 25% อย่างสม่ำเสมอ นักวิจัยชี้ว่าการควบคุมแคลอรี อาจจะไม่ได้ดีไปกว่าการกินแบบปกติ โดยเฉพาะการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต และการอดอาหารแบบสลับวัน อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ยั่งยืนหากต้องการลดน้ำหนัก
นอกจากนี้ การอดอาหารยังอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงจะมีพฤติกรรมการกินเพิ่มมากขึ้นอย่างรุนแรง ฉะนั้น ควรดำเนินชีวิตด้วยการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่สมดุล และไตร่ตรองว่าอะไรที่มีประโยชน์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดโทษ คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายและสุขภาพจิต.

การอดอาหารนั้นสัมพันธ์กับการจำกัดแคลอรีของอาหารที่บริโภคในแต่ละวัน การนับแคลอรีเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก ซึ่งมีทีมนักวิจัยด้านโภชนาการในสหรัฐอเมริกาได้รายงานลงในวารสารการแพทย์เจเอเอ็มเอ (JAMA International Medicine) 15 พ.ค. 2560 15:23 ไทยรัฐ