วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พาณิชย์ มั่นใจ ผลการจัดอันดับเริ่มต้น 'ทำธุรกิจไทย' ดีขึ้นแน่

พาณิชย์ มั่นใจ จัดอันดับเริ่มต้นทำธุรกิจไทยที่จะประกาศผล ต.ค. ดีขึ้นแน่ เหตุลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายจดทะเบียนลงเพียบ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงการพบกับผู้แทนธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ที่มาสำรวจข้อมูลความยากง่ายในการทำธุรกิจของไทยว่า ได้ชี้แจงความคืบหน้าการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งสามารถลดขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนการจดทะเบียนลงได้

ทั้งนี้ สามารถลดขั้นตอนจากเดิม 5 ขั้นตอน ใช้เวลา 25.5 วัน เหลือเพียง 3 ขั้นตอน ใช้เวลาเพียง 2 วัน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการจากเดิม 6,600 บาท เหลือเพียง 5,800 บาท มั่นใจว่าจะส่งผลให้การจัดอันดับการเริ่มต้นธุรกิจของไทยที่จะประกาศผลในเดือนต.ค.นี้ ดีขึ้นจากปัจจุบันที่อยู่ในลำดับ 78 แน่นอน

สำหรับ ขั้นตอนที่ลดลง จากเดิม 5 ขั้นตอน ใช้เวลา 25.5 วันนั้น เริ่มจากการจองชื่อบริษัท ใช้เวลา 0.5 วัน การชำระเงินทุนเข้าธนาคาร 1 วัน การจัดทำตราประทับ 2 วัน การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและการขอเลขทะเบียนนายจ้าง 1 วัน การยื่นสำเนาข้อบังคับการทำงาน 21 วัน และการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 วัน ปรับใหม่เป็น 3 ขั้นตอน 2 วัน คือ การจองชื่อบริษัทและจดทะเบียนตั้งบริษัท 1 วัน การชำระเงินทุนเข้าธนาคาร 1 วัน และการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 วัน

“กรมได้ตัดขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจออกไป ทั้งการยกเลิกการมีตราประทับในการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลดลง 800 บาท และยกเลิกการยื่นสำเนาข้อบังคับการทำงาน เพราะเป็นเรื่องที่ธุรกิจต้องดำเนินการ หากการทำธุรกิจในระยะต่อไปเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน”

พาณิชย์ มั่นใจ จัดอันดับเริ่มต้นทำธุรกิจไทยที่จะประกาศผล ต.ค. ดีขึ้นแน่ เหตุลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายจดทะเบียนลงเพียบ 15 พ.ค. 2560 14:07 15 พ.ค. 2560 14:49 ไทยรัฐ