วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“วาระจังหวัด” ภูเก็ตทำเมืองสะอาดตา

คงจำกันได้ช่วงเริ่มแรกรัฐบาล คสช.จับประเด็นปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติต้องกำจัดให้หมด...!

จากวันนั้นถึงวันนี้ภาคส่วนต่างๆร่วมผุดแนวคิดโครงการขึ้นมาสอดรับ เช่น จ.ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวระดับโลก มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากกว่า 12 ล้านคน นำพาผู้คนเข้าไปทำธุรกิจสร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย

ประกอบด้วยโรงแรม-รีสอร์ต-อพาร์ตเมนต์-ห้องเช่า ที่ผุดราวดอกเห็ด เป็นหัวเชื้อปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาใกล้ตัว คือ “ขยะ” ที่มีปริมาณเพิ่มพูนขึ้นจนล้นเมือง

ขณะนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผวจ.ภูเก็ต จึงประกาศทำสงครามกับขยะ โดยระดมหน่วยงานต่างๆที่กำลังเป็นห่วง หากการบริหารจัดการไร้ประสิทธิภาพ อาจกระทบถึงธุรกิจการท่องเที่ยวในอนาคต

พร้อมยกระดับเป็นวาระจังหวัด ให้ทุกองค์กรและภาคส่วนร่วมกันทำให้ทุกตารางนิ้ว จ.ภูเก็ต ต้องปลอดขยะจนเกิดเป็น...โครงการรณรงค์ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา “Keep Phuket Clean by our hands and heart”

กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ลุกขึ้นมาขานรับและให้ความสำคัญ รวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาดในขอบเขตการดูแลทั้งแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชน-วัด และสถานที่สำคัญต่างๆ

ส่วนภาครัฐต้องเป็นตัวอย่าง ทำถนนในพื้นที่ให้สะอาด สะดวก และสวยงาม ประทับใจประชาชน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด-น่าอยู่-เป็นระเบียบเรียบร้อย และบริหารจัดการที่ดี

นายนรภัทร บอกด้วยว่า โครงการนี้จะขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในรูปแบบสัปดาห์รณรงค์ big cleaning week เดือนละหนึ่งครั้ง โดยมีคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติ รายงานในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน

ภาพพ่อเมืองลุกขึ้นมาเก็บกวาดขยะ เช็ดถูถนนในชุมชนด้วยตัวเองเช่นนี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่ชาวภูเก็ตทุกคนต้องทำตาม เริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และลดการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยที่สุด

แต่อย่าทำแค่จับไม้กวาดสร้างภาพผักชีโรยหน้า “ภูเก็ตก็จะสวยด้วยมือเรา” อย่างจริงจัง...!

เสริฐ ทองดี

15 พ.ค. 2560 13:55 15 พ.ค. 2560 13:57 ไทยรัฐ