วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.ห่วงยาเสพติดหวนระบาด-สั่งคุมเข้มหามาตรการสกัดกั้น

คสช.ห่วงยาเสพติดกลับมาระบาด-สั่งคุมเข้มหามาตรการสกัดกั้น ปราบปรามและป้องกัน

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.60 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คสช.เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. โดยมีการรายงานผลการรักษาความสงบเรียบร้อยของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันปฏิบัติงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด อาวุธ ป่าไม้ การพนัน รวมทั้งดำรงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำผิด 257 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 608 คน ยึดยาบ้า 2.57 ล้านเม็ด, ไอซ์ 7.28 กิโลกรัม, กระท่อม 180 กิโลกรัม, ไม้มีค่า 206 ท่อน /572 แผ่น, อาวุธปืน 62 กระบอก, กระสุน 1,032 นัด และเงินสด 252,162 บาท

โดยมีการจับกุมที่สำคัญได้แก่ จับยาบ้า 90,000 เม็ด ที่ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 2 จับกุมยาบ้า 1,156,000 เม็ด พร้อมไอซ์ 7 กิโลกรัม ได้ที่ อ.แม่พริก จ.เชียงราย โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 การยึดพืชกระท่อม 59 กิโลกรัม และอาวุธปืน 13 กระบอก ได้ที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 4 และล่าสุดจับยาบ้า 700,000 เม็ด ได้ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยกองกำลังผาเมือง กองทัพภาคที่ 3

จากสถิติการจับกุมช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาพบว่า มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์สาเหตุและการป้องปรามในทุกด้าน ทั้งนี้ เลขาธิการ คสช.ได้สั่งการให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยด่วนให้ครอบคลุมในทุกมาตรการทั้งเรื่องการป้องกัน การปราบปรามและการบำบัดรักษา ซึ่งการสกัดกั้นมิให้มีการลำเลียงยาเสพติดผ่านแนวชายแดนเข้ามาในประเทศไทยนั้น ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนของทุกเหล่าทัพ ดำเนินการอย่างเข้มข้นควบคู่กับการประสานงานกับหน่วยทหารประจำพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติด และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด นอกจากนี้ให้ทุกส่วนดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในการควบคุมสารตั้งต้น ตรวจสอบแหล่งพักรอของยาเสพติด การตั้งด่านตรวจในเส้นทางคมนาคม เพื่อตรวจค้นมิให้มีการขนส่งยาเข้าสู่พื้นที่ตอนใน การบำบัดรักษาผู้ติดยา การป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป การรณรงค์ในกลุ่มเยาวชน การสร้างชุมชนเข้มแข็งในลักษณะประชารัฐรวมใจตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด ซึ่งการดำเนินการในทุกมาตรการนั้นหวังกระตุ้นเตือนให้สังคมกลับมาให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง.

คสช.ห่วงยาเสพติดกลับมาระบาด-สั่งคุมเข้มหามาตรการสกัดกั้น ปราบปรามและป้องกัน 15 พ.ค. 2560 13:47 ไทยรัฐ