วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชุม อบจ.ชัยภูมิเดือดลงมติไล่นายก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พ.ค. ที่ห้องประชุม สภา อบจ.ชัยภูมิ ได้มีการประชุมสภา อบจ.สมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีนายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 33 คน วาระสำคัญคือ 1.เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ อบจ.ชัยภูมิ ประจำปี 2560 (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563 และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) 2.การบริหารงบประมาณล่าช้าและความไม่โปร่งใสของนายมนตรี ชาลีเครือ นายกอบจ.และฝ่ายบริหาร

นายพีระพล ติ้วสุวรรณ ส.อบจ.ชัยภูมิ เขตอ.ภูเขียว กล่าวอภิปรายว่า นายมนตรีและฝ่ายบริหารบริหารงานไม่โปร่งใสและไม่เคยเข้าร่วมประชุมเลย ซึ่งแผนพัฒนาทั้งหมด 285 โครงการ ดำเนินงานได้เพียงแค่ 20 โครงการเท่านั้น ทำให้ จ.ชัยภูมิ ขาดโอกาสในการพัฒนา ในการประชุมสภา อบจ.แต่ละปี เช่นปี 2559 มีการประชุมสภา อบจ. 32 ครั้ง แต่นายกเข้าร่วมประชุมเพียง 6 ครั้งเท่านั้น ปี 2560 มีประชุม 9 ครั้ง นายกเข้าประชุม 2 ครั้ง สาเหตุเข้าใจว่านายกไม่สามารถตอบคำถามของสมาชิกได้

ซึ่งที่ประชุมมีมติ 30 ต่อ 3 เสียง ให้นายมนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ และคณะผู้บริหารลาออกจากตำแหน่ง หากไม่ลาออกทาง ส.อบจ.ชัยภูมิจะเปิดประชุมหามาตรการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยก่อนหน้านี้ ส.อบจ.ฝ่ายค้าน ได้ร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช. ป.ป.ท. สตง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รมว.มหาดไทย และ ผวจ.ชัยภูมิ ให้ตรวจสอบแต่เรื่องยังไม่คืบหน้า จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบดำเนินการให้ด้วย ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อสอบถามนายมนตรีและผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งข่าวคืบหน้าจะนำเสนอต่อไป.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พ.ค. ที่ห้องประชุม สภา อบจ.ชัยภูมิ ได้มีการประชุมสภา อบจ.สมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีนายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 33 คน 15 พ.ค. 2560 08:51 ไทยรัฐ