วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทอท.รื้อใหญ่โละทิ้งเลิกเอาต์ซอร์ส

ทำผิดเงื่อนไขฉีกสัญญาทันที สยบปัญหาประท้วง-ของหาย

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.มีนโยบายจะไม่ต่อสัญญาจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ให้ดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร เพราะที่ผ่านมาคู่สัญญาหลายรายทำงานแล้วมีปัญหา ส่งผลกระทบต่อ ทอท. เช่น ปัญหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)หยุดงานประท้วง เพื่อขอขึ้นค่าแรง ปัญหาการขับรถสะพานเทียบไปชนเครื่องบินเสียหายหรือปัญหากระเป๋าเดินทางชำรุดหรือสูญหาย

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว ทาง ทอท.มีแนวนโยบายที่จะจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมา 2 บริษัท คือ บริษัทด้านการรักษาความปลอดภัย และบริษัทด้านให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น เพื่อเข้าไปดำเนินการธุรกิจหลักที่อยู่ในเขตการบิน (Airside) แทน ทั้งธุรกิจการขับรถสะพานเทียบเครื่องบิน การรักษาความปลอดภัย และการขนส่งสัมภาระ อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งบริษัทลูกทั้ง 2 แห่ง จะมีความชัดเจนขึ้นทั้งในเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้น และสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ในเดือน ก.ค.นี้ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการระดมทุนและจัดตั้งบอร์ด คาดว่าเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในปี 2561

“บริษัทลูกจะเข้าไปดำเนินธุรกิจต่างๆเมื่อสัญญาระหว่าง ทอท. และบริษัทภายนอกสิ้นสุดลง เบื้องต้นจะเริ่มจากธุรกิจรักษาความปลอดภัยก่อน เพราะสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต และเขตปลอดอากร จะหมดอายุพร้อมกันในปีงบประมาณ 2561 หรือเดือน ก.ย.62 และคาดว่า ทอท.จะต้องมีการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกว่า 1,000 คน ถ้าหากรวมทั้งหมดอาจสูงถึง 2,000คน”

สำหรับธุรกิจการขนถ่ายสัมภาระที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น ปัจจุบันมีสายการบินไทยและบริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิส (BFS) เป็นผู้ดำเนินการ และ ทอท.ไม่มีเป้าหมายที่จะยกเลิกสัญญา แต่ ทอท.จะหาโอกาสเข้าไปดำเนินการเป็นรายที่ 3 เมื่อการจราจรหนาแน่นถึงระดับที่เงื่อนไขกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามถ้าคู่ค้ารายใดทำผิดเงื่อนไขก่อนสัญญาหมดอายุ ทอท.ก็พร้อมยกเลิกสัญญา และให้บริษัทลูกเข้าไปดำเนินการแทนทันที ซึ่งปัจจุบัน ทอท. มีคู่สัญญาในธุรกิจหลักหลาย 10 ราย.

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.มีนโยบายจะไม่ต่อสัญญาจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ให้ดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร... 15 พ.ค. 2560 00:45 15 พ.ค. 2560 00:45 ไทยรัฐ