วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวพุทธนอร์เวย์ชูพระธรรมทูตไทยต้นแบบเผยแผ่

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวว่า ท่านธรรมาจารย์ใหญ่ซาส รินโปเช อธิบดีสงฆ์นิกายวัชรยาน ลามะแห่งสาธารณรัฐอินเดีย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้มาเข้าสนทนาธรรมกับตน และสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะนำมาซึ่งความร่วมมือกันกับงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ขณะเดียวกันนายอีกิล์ โลเธอ ประธานสหภาพชาวพุทธ ในประเทศนอร์เวย์ ได้เข้ามาหารือในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะเสาเสมาธรรมจักรจะมอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งนายอีกิล์ ถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศนอร์เวย์ให้มั่นคง และยังมีการสานสัมพันธ์กับชาวพุทธจากนานาชาติ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า ศรีลังกา ทิเบต เป็นต้น

นายอีกิล์ โลเธอ กล่าวว่า มีความประทับใจพระธรรมทูตไทย วัฒนธรรมไทย ความเป็นชาวไทยพุทธ ที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และนำพระธรรม ความสงบร่มเย็น มายังสังคมประเทศนอร์เวย์ โดยพระธรรมทูตไทยถือได้ว่าเป็นต้นแบบของพระธรรมทูตโลก คือ สามารถทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปได้ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ.

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวว่า ท่านธรรมาจารย์ใหญ่ซาส รินโปเช อธิบดีสงฆ์นิกายวัชรยาน ลามะแห่งสาธารณรัฐอินเดีย 15 พ.ค. 2560 00:34 ไทยรัฐ