บริการข่าวไทยรัฐ

'ในหลวง ร.10' มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.คนใหม่ฝรั่งเศส รับตำแหน่ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี นายเอ็มมานูเอล มาครง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสคนใหม่


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี นายเอ็มมานูเอล มาครง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ความว่า

ฯพณฯ นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศส

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในโลกภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร