วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ติวเข้มองค์การตรวจสอบเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมบุคลากร

กกต.ติวเข้มองค์การตรวจสอบเลือกตั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้เกิดความเข้มแข็ง และพร้อมปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และตรวจสอบการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

เมื่อเวลา 09.00 น. (14 พ.ค.) ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดอบรมวิทยากรหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการตรวจสอบการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 ที่โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีผู้มีอำนาจทั้งตัวแทนองค์การเอกชน หรือ ผู้แทนองค์การเอกชนที่ได้รับการจดรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 17 จังหวัด รวม 25 องค์กร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้เกิดความเข้มแข็ง และพร้อมปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

ดร.ประวิช กล่าวว่า ภารกิจดังกล่าวนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเล็งเห็นว่า การเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนจำนวนมากทั่วประเทศนั้น เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องใช้ระยะเวลากว่าจะทั่วถึง และเห็นผลเป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมสื่อบุคคลจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั่งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงองค์การเอกชน ในการขยายความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตย และการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นวิทยากรเครือข่ายในการนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลแก่สมาชิกในองค์การของตนเองให้มีความเข้มแข็งและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย.

กกต.ติวเข้มองค์การตรวจสอบเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้เกิดความเข้มแข็ง และพร้อมปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และตรวจสอบการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 14 พ.ค. 2560 20:20 ไทยรัฐ