วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯ อุดรฯ เคลื่อนสรีระสังขาร 'หลวงปู่ใหญ่' อายุ 105 ปี

ผวจ.อุดรฯ เคลื่อนสรีระสังขาร ”หลวงปู่ใหญ่” อายุ 105 ปี บนเมรุนกหัสดีลิงค์ เตรียมพิธีพระราชทานเพลิง เวลา 16.00 น. อังคารที่ 16 พ.ค.นี้

วันที่ 14 พ.ค. ภายในศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง(ธ) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานพิธี และพระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี สแตนมอร์ ออสเตรเลีย ประธานพระธรรมทูตประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเชิญสรีระสังขาร พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์, อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) และอดีตที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม จากศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นประดิษฐานบนเมรุชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ ณ วัดโพธิสมภรณ์

โดยคณะสารวัตรทหารอากาศ และสารวัตรทหารบก ร่วมกับอัญเชิญสรีระสังขาร พระอุดมญาณโมลี ด้วยการเดินลงจากศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระเทพสีลาภรณ์ฯ นำคณะสงฆ์ และนายชยาวุธ ผวจ.อุดรธานี นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน วนรอบเมรุชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ และพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ 3 รอบ ก่อนนำบรรจุภายในเมรุนกหัสดีลิงค์ เพื่อรอประกอบพิธีพระราชทานเพลิง เวลา 16.00 น. วันอังคารที่ 16 พฤษภาคมนี้

พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป) หรือหลวงปู่ใหญ่ เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2454 มรณภาพ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 อายุรวม 105 ปี 85 พรรษา เป็นพระสงฆ์มากด้วยเมตตา เป็นที่นับถือของพระสายวัดป่าทั่วประเทศ นับตั้งแต่ติดตามพ่อแม่ครูอาจารย์ สายวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งในภาคเหนือและอีสาน ก่อนเข้าศึกษาปริยติธรรม ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และรับบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช มาเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ที่ถือเป็นแหล่งศึกษาแรกพระสงฆ์ ก่อนพระสงฆ์นั้นจะเข้าสู่การปฏิบัติ หรือ “พระป่า” โดยมีพระสงฆ์ที่หลวงปู่ใหญ่บวชให้มากกว่า 5,000 รูป

“หลวงปู่ใหญ่” นำวัดโพธิสมภรณ์เป็นแบบอย่าง “วัดพระป่าในเมือง” ด้วยพลังศรัทธาทำให้เกิด “พระบรมธาตุธรรมเจดีย์” วัดโพธิสมภรณ์ ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และการก่อสร้าง “หอเมตาธรรมบำบัดวิกฤติ ซีไอซียู.” โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี อนุสรณ์ 100 ปี พระอุดมญาณโมลี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 22,699,964.73 บาท ร่วมบุญกับพสกนิกรทั่วประเทศ.

ผวจ.อุดรฯ เคลื่อนสรีระสังขาร ”หลวงปู่ใหญ่” อายุ 105 ปี บนเมรุนกหัสดีลิงค์ เตรียมพิธีพระราชทานเพลิง เวลา 16.00 น. อังคารที่ 16 พ.ค.นี้ 14 พ.ค. 2560 19:26 14 พ.ค. 2560 20:08 ไทยรัฐ