วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Pass หมายถึงอะไรได้บ้าง (1)

“Who was the Prime Minister of Thailand in 1991?” ใครเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2534

“Pass.” ผู้อ่านท่านครับ pass ในที่นี้สื่อว่า ไม่ตอบเพราะไม่รู้ ฝรั่งชอบใช้กันครับ แทนที่จะบอกว่า I don’t know.

ฝรั่งยังใช้ pass เมื่อต้องการสื่อว่าไม่รับ คำเชิญ หลังจากทะเลาะกันมานานหนึ่งเดือน ผู้อำนวยการก็เชิญหัวหน้าแผนกผู้ทำยอดขายสูงสุดมาทานกาแฟ หัวหน้าแผนกพูดกับลูกน้องว่า I’m afraid I’ll have to pass on that offer of coffee. ผมเกรงว่าจะต้องขอปฏิเสธคำเชิญที่ทานกาแฟ (ของผู้อำนวยการ)

กริยาที่สื่อถึง การเป็นเจ้าของหรือถือกรรมสิทธิ์ ฝรั่งใช้ pass ครับ เฮอร์เบิร์ต (Herbert) พูดกับเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมเมื่อรู้ข่าวว่าแกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายว่า The house will pass to my wife when I die. บ้านจะตกเป็นของภรรยาเมื่อผมเสียชีวิตไปแล้ว

หลายครั้ง pass ยังสื่อถึง more than มากกว่า ในการอภิปรายสถานะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐโมซัมบิก หัวหน้าฝ่ายค้านพูดว่า The number of unemployed in Mozambique has passed the 3 million mark for the first time. ตัวเลขของการว่างงานในโมซัมบิกพุ่งผ่าน 3 ล้านคนเป็นครั้งแรก

Pass ยังหมายถึง สิ้นสุด หรือ end ก็ ได้ครับ ฟอร์เรส (Forrest) เล่าถึงประสบการณ์ตอนป่วยเป็นมาลาเรียในป่าโมซัมบิก ตอนหนึ่งแกพูดว่า “The feeling of sickness soon passed...” ความรู้สึกของอาการเจ็บป่วยไม่ช้าก็ผ่านไป...

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

14 พ.ค. 2560 17:12 ไทยรัฐ