วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล

โดย ซี.12

ราชการไทยยุคใหม่ดูช่างก้าวไกลไปสู่สากลอย่าง รวดเร็วทีเดียว อย่างผลงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ เป็นต้น

เมื่อตอนปลายเดือนเมษายน ที่ผ่านมา รัฐมนตรีพิเชฐ ได้นำทีมเดินทางไปเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือกับเมืองเสิ่นเจิ้นด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา Smart City และนักธุรกิจใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ การค้า และสารสนเทศ เมืองเสิ่นเจิ้น โดย นายเกา หลิน รองเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจ การค้า และสารสนเทศเมืองเสิ่นเจิ้น

การลงนาม MOU ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนนโยบาย การส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าทางด้าน เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นในเรื่องเมืองอัจฉริยะ และการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว จะมีการแลกเปลี่ยนการศึกษาและเยี่ยมชมการดำเนินงานของแต่ประเทศที่เกี่ยวกับ Smart City

กระทรวงดิจิทัลได้มีการดำเนินงาน Smart City ณ จังหวัดภูเก็ต ที่เน้นการให้บริการด้านการท่องเที่ยว การเป็นเมืองที่ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดี เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สนับสนุนให้มีนักลงทุนหรือนักธุรกิจมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น

โดยที่ปัจจุบันมี นักธุรกิจใหม่ ทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศได้ให้ความสนใจและเริ่มต้นธุรกิจในภูเก็ตเป็นจำนวนหนึ่งแล้ว ความร่วมมือนี้จะยิ่งทำให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้บริหารเมืองเสิ่นเจิ้นจะนำทีมนักธุรกิจระดับโลกของจีน มาเยือนประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ ทั้งด้านสมาร์ทซิตี้ที่ภูเก็ต และพื้นที่โครงการดิจิทัลพาร์ค ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกด้วย

งานของนักธุรกิจรุ่นใหม่คือผลกำไรของกิจการ ส่วนงานของข้าราชการยุคใหม่คือความมั่งคั่งของประเทศ.

“ซี.12”

14 พ.ค. 2560 17:08 ไทยรัฐ