วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มองผลงาน คสช.ด้วยอคติ?

เนื่องในโอกาสจะครบ 3 ปี ของการบริหารประเทศโดยรัฐบาล คสช. มีนักการเมืองจากสองพรรคใหญ่ร่วมสามัคคีปรองดอง ถล่มผลงานของรัฐบาลโดยไม่ได้นัดหมาย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งระบุว่า สาเหตุที่ คสช.เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง แต่สอบไม่ผ่าน การทุจริตคอร์รัปชันยังมี และเพิ่มมากขึ้น ส่วนการปฏิรูปประเทศไม่มีความคืบหน้า

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งวิจารณ์ว่า ดัชนีชี้วัดภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้น แต่การเติบโตของเศรษฐกิจต่ำสุดในอาเซียน การลงทุนภาคเอกชนซบเซา ยื่นขอลงทุน 7 แสนล้านบาท แต่ลงทุนจริงแค่ 2 แสนล้านบาท ส่วนประชาชนระดับรากหญ้าเดือดร้อน รายได้พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนหายไปเกือบครึ่ง รัฐบาลแก้ด้วยการแจกเงิน แต่กระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ 2-3 เดือน

ด้านพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นไม้เบื่อ ไม้เมากับ คสช. แกนนำพรรคคนหนึ่งวิจารณ์ว่า การบริหารของ คสช.ไม่ได้แก้ปัญหา แต่ยังทำให้ปัญหาต่างๆเลวร้าย เศรษฐกิจโตต่ำสุดในอาเซียน ยังไม่มีการปฏิรูปที่เป็นแก่นสาร แกนนำพรรคอีกคนหนึ่งระบุว่า ไม่มีผลงานที่จับต้องได้ มีแต่คำพูดหรูๆ ราคาพืชผลตกต่ำ ทำให้เศรษฐกิจซบเซา ซ้ำเติมด้วยการปิดกั้นเสรีภาพ

กปปส.เป็นกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ออกมาประเมินผลงาน คสช. ในด้านการปฏิรูป 6 ด้าน ให้สอบผ่านด้านการบังคับใช้กฎหมาย (70%) และการปราบปรามการทุจริต (50%) แต่การทุจริตก็ยังเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า และให้สอบตกใน 4 ด้าน คือการปฏิรูประบบราชการและตำรวจ การลดความเหลื่อมล้ำ การกระจายอำนาจ และการปฏิรูปการศึกษา

การประเมินผลงาน คสช.ของพรรค หรือกลุ่มการเมือง อาจใช้ความรู้สึก ไม่ได้ประเมินด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ จึงอาจมีอคติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประสาปุถุชนผู้ยังมีกิเลส พรรคเพื่อไทยอาจมีโทสาคติ คือความลำเอียง เพราะไม่พอใจที่รัฐบาลของตนถูกล้ม ส่วน กปปส.อาจมีฉันทาคติ คือลำเอียงเพราะรักใคร่ชอบพอ คสช. แต่ก็ยังให้สอบตกหลายด้าน

แต่เมื่อฟังความเห็นนักวิชาการ และดูผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ซึ่งทำด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ ก็ประเมินผลงาน คสช.ใกล้เคียงกับนักการเมือง นักวิชาการคนหนึ่งให้รัฐบาลสอบตก ยกเว้นด้านความมั่นคงทางทหารกับการเมือง ขณะที่สวนดุสิตโพลพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้รัฐบาลสอบผ่าน ด้านปราบการทุจริต และการรักษาความสงบ ไม่มีชุมนุมประท้วง

แต่คนส่วนใหญ่ให้รัฐบาลสอบตก ในด้านการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การบังคับใช้กฎหมาย และการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น ใช้อำนาจมากเกินไป ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลทำให้บ้านเมืองสงบสุข ขออย่าให้ประชาชนหลงเชื่อในวาทกรรมที่บิดเบือน.

14 พ.ค. 2560 14:06 ไทยรัฐ