วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องอาจ ชี้ กติกาพรรคการเมืองต้องปฏิบัติได้จริง

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชี้ กติกาพรรคการเมืองต้องปฏิบัติได้จริง วอน กมธ.สนช.พิจารณาด้วยความรอบคอบในทุกมิติ เพื่อช่วยกันสร้างรากฐานที่ดีของพรรคการเมืองไทยต่อไป 

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง สนช.มีประเด็นแขวนไว้ 2-3 มาตรา ว่า ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ทั้งเรื่องทุนประเดิมการตั้งพรรคการเมือง การเก็บค่าสมาชิกพรรค การฟ้องร้องคดีทุจริตเลือกตั้งโดยที่ยังไม่ได้ตัวผู้กระทำผิดนั้น อยากให้ดูอย่างรอบคอบทุกมิติ ไม่ควรละเลยสภาพความเป็นจริงของสังคมไทย ต้องพิจารณาบนพื้นฐานของหลักการ ดังนี้ 1. ยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองบนพื้นฐานของความสมัครใจได้อย่างเท่าเทียม 3. การสร้างพรรคการเมือง เป็นพรรคของประชาชน มากกว่าเป็นพรรคของคนคนเดียว หรือเป็นพรรคของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง เห็นว่าคณะ กมธ.พยายามสร้างกลไกที่จะใช้ป้องกันปัญหาในอดีต แต่ไม่แน่ใจว่าบทบัญญัติใหม่ๆ  ที่ใส่ไว้ในกฎหมาย จะเป็นกลไกที่ปฏิบัติได้จริงหรือไม่ จึงขอฝากให้ช่วยดูให้ถ่องแท้ว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้กลไกต่างๆ ที่ใส่ไว้ในกฎหมายปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นกฎหมายที่ช่วยสร้างรากฐานที่ดีของพรรคการเมืองไทยต่อไป.

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชี้ กติกาพรรคการเมืองต้องปฏิบัติได้จริง วอน กมธ.สนช.พิจารณาด้วยความรอบคอบในทุกมิติ เพื่อช่วยกันสร้างรากฐานที่ดีของพรรคการเมืองไทยต่อไป 14 พ.ค. 2560 13:06 ไทยรัฐ