วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เห็ดทรัฟเฟิล 5 พันธุใหม่ พบในรัฐนิวแฮมพ์เชียร์

(แฟ้มภาพ)

สถานีทดลองทางการเกษตรนิวแฮมพ์เชียร์ แห่งมหาวิทยาลัยนิวแฮมพ์เชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รายงานในวารสารสมาคมราวิทยานานาชาติ (IMA Fungus) ถึงการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลสายพันธุ์ใหม่ 5 ชนิด ซึ่งไรอัน สตีเฟนส์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก พบในป่าสงวนแห่งชาติไวท์เมาน์เทน โดยเห็ดทรัฟเฟิลชนิดใหม่ถูกค้นพบในพื้นที่ทดลองปลูกป่าบาร์ตเล็ตต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในป่าที่ดีที่สุดในการศึกษาวิจัยในรัฐนิวอิงแลนด์

นักวิจัยเผยว่า เห็ดทรัฟเฟิลที่พบใหม่อาจให้ข้อมูลสำคัญที่เชื่อมโยงถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ในป่าแห่งภูมิภาคนี้ จริงๆแล้วเห็ดทรัฟเฟิลเป็นผลพวงที่เกิดจากเชื้อราใต้ดิน มีความแตกต่างจากเห็ดทั่วไปที่ขยายพันธุ์โดยอาศัยแรงลมกระจายสปอร์ไปเติบโตยังที่อื่นๆ แต่เห็ดทรัฟเฟิลต้องรอให้สัตว์มาคุ้ยเขี่ยหากินให้สปอร์ของพวกมันกระจายออกไป ทำให้นักวิจัยมุ่งความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ทางชีวภาพของเห็ดทรัฟเฟิลกับรากของต้นไม้ เนื่องจากต้นไม้จะไม่สามารถอยู่รอดได้หากปราศจากเชื้อราไมคอร์ไรซา (mycorrhizal) ในระบบราก

ทั้งนี้ เห็ดทรัฟเฟิล 3 ชนิดใหม่ได้รับการตั้งชื่อไปแล้วคือ E.remickii ตั้งตามชื่อของผู้ช่วยเก็บทรัฟเฟิล และ E. bartlettii ได้จากชื่อสกุลของผู้ว่าการรัฐนิวแฮมพ์เชียร์ ส่วน E.oreoides ตั้งชื่อตามลักษณะที่คล้ายกับคุกกี้ยี่ห้อโอรีโอ อย่างไรก็ตาม เห็ดทรัฟเฟิลแต่ละชนิดจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และเป็นเห็ดหายากที่มีราคาแพงมาก.

สถานีทดลองทางการเกษตรนิวแฮมพ์เชียร์ แห่งมหาวิทยาลัยนิวแฮมพ์เชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รายงานในวารสารสมาคมราวิทยานานาชาติ (IMA Fungus) ถึงการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลสายพันธุ์ใหม่ 5 ชนิด 14 พ.ค. 2560 11:24 ไทยรัฐ