วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้ คน 75.95% อยากฟังคสช.แถลงผลงาน เน้นแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจ

คสช.จ่อแถลงผลงานครบ 3 ปี พบประชาชน 75.95% อยากฟังแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจมากสุด พร้อมเสนอให้เน้นแก้ปัญหาปากท้อง ความเดือดร้อน...

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 1,185 คน จากที่รัฐบาลกําลังจะมีการจัดเตรียมแถลงผลงานครบรอบ 3 ปีให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการดําเนินงานตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยคาดว่าการแถลงจะมีขึ้นช่วงต้นเดือนมิ.ย.นี้ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามการทํางานของรัฐบาลและอยากฟังการแถลงผลงานรวมทั้งเรื่องที่อยากบอกให้รัฐบาลรับรู้ 


ทั้งนี้ จากที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะมีการแถลงผลงานครบรอบ 3 ปี ประชาชนอยากฟังการแถลงเรื่องอะไร พบว่า อันดับ 1 แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน 75.95% อันดับ 2 การบริหารบ้านเมือง และการใช้งบประมาณ 73.92% อันดับ 3 นโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 68.61% อันดับ 4 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง 66.58% 
และอันดับ 5 ความรู้สึกส่วนตัว หรือความในใจของนายกรัฐมนตรี 55.44% ส่วนสิ่งที่ประชาชนอยากบอกกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กับการก้าวสู่ปีที่ 4 พบว่า อันดับ 1 เน้นแก้ปัญหาปากท้อง ความเดือดร้อนของประชาชน 83.80% อันดับ 2 เรื่องสร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม อยากเห็นบ้านเมืองดีขึ้น 81.01% อันดับ 3 เดินหน้าตามโรดแม็ป สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 70.13% อันดับ 4 การใช้อํานาจในทางที่เหมาะสม ยุติธรรม 65.82% และอันดับ 5 ขอเป็นกําลังใจให้รัฐบาล อยู่ทํางานจนครบวาระ 49.87%.

คสช.จ่อแถลงผลงานครบ 3 ปี พบประชาชน 75.95% อยากฟังแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจมากสุด พร้อมเสนอให้เน้นแก้ปัญหาปากท้อง ความเดือดร้อน... 14 พ.ค. 2560 08:17 ไทยรัฐ