วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตึกเก่าเมืองตรัง รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น 'สถาปนิก’60'

เครดิตภาพ : ประชาสัมพันธ์ ม.อ.ตรัง

อ.สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง พาตึกเก่าเมืองตรัง คว้ารางวัลในงาน "สถาปนิก’60" ได้แก่ ร้านสิริบรรณ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตย์ดีเด่น ประเภทอาคารพาณิชย์ ส่วนโรงแรมจริงจริง บ้านไทรงาม และบ้านโบราณ 2486 เป็นอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์...

อาจารย์สุภาวดี จริงจิตร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่า ตามที่ได้เสนอชื่ออาคารเข้าร่วมประกวดโครงการรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ในงานสถาปนิก’60 (archtect’17) ที่จัดขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยเป็นผู้รวบรวมข้อมูล สำรวจ และจัดทำเอกสารในการเสนอชื่ออาคารเก่าแก่ในอำเภอเมืองตรังหลายแห่ง ตั้งแต่ปลายปี 2559 เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำเสนอต่อสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเข้าประกวด ภายในงานสถาปนิก’60 รางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2560

อาจารย์สุภาวดี เผยต่อไปว่า อาคารที่ได้เข้าไปทำรังวัดและรวบรวมข้อมูล ได้แก่ “ ร้านสิริบรรณ” (เก่า) ถนนราชดำเนิน “โรงแรมจริงจริง” ถนนพระรามหก “บ้านไทรงาม” ถนนราชดำเนิน “บ้านโบราณ 2486” ถนนกันตัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยก่อนหน้านี้ มีตัวแทนจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงพื้นที่มาเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการตัดสิน โดยผลการตัดสินปรากฏว่า ร้านสิริบรรณ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลป์สถาปัตย์ดีเด่น ประเภทอาคารพาณิชย์ ส่วน โรงแรมจริงจริง บ้านไทรงาม และบ้านโบราณ 2486 ได้รับประกาศนียบัตร อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ จาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560 โดยผลงานได้จัดแสดงภายในงานสถาปนิก’60

ประวัติย่อของอาคาร 1.ร้านสิริบรรณ ร้านสิริบรรณก่อสร้างโดยนายกำเตรา จรูญทรัพย์ ผู้ซึ่งเคยค้าขายกับเมืองปีนัง เมื่อกลับมาทำงานที่ตรัง และได้แต่งงานกับภรรยา จึงได้สร้างบ้านที่ได้รับอิทธิพลรูปแบบสถาปัตยกรรมของปีนัง ด้วยการจำรูปแบบแล้วให้ช่างท้องถิ่นในเมืองทับเที่ยงสร้าง รูปแบบอาคารเป็นตึกแถว 2 ชั้น รูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างนีโอคลาสสิก (Neo-Classic) จีน และสมัยใหม่ (Modern) เช่น การเน้นหน้าบันและตกแต่งลวดลาย ปูนปั้นภายใน การก่อผนังล้อมขอบหลังคา การออกแบบลานอเนกประสงค์ที่มีบ่อน้ำซึ่งถือคติความเชื่อจากชาวจีน และการออกแบบหลังคาคอนกรีตแบน เป็นต้น ซึ่งการออกแบบมีการประยุกต์ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในเขตร้อนชื้นของภาคใต้ได้เป็นอย่างดี โดยการใช้หลังคาพื้นคอนกรีตบริเวณด้านหน้าอาคาร การออกแบบช่องลมและใช้หน้าต่างบานเกล็ดเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก

ส่วน 2. โรงแรมจริงจริง สร้างโดยพี่น้องชาวจีนที่ทำธุรกิจเดินเรือค้าหมากแข้งระหว่างตรังและปีนัง คือ นายเขียนหยก ฝันเชียร และ นายเขียนเท่ง ฝันเชียร เมื่อสองคนพี่น้องได้ยกเลิกธุรกิจเดินเรือ จึงหันมาสร้างอาคารเพื่อให้เช่าเป็นโรงแรม จากที่ทั้งสองพี่น้องเคยได้มีโอกาสพักโรงแรมที่ปีนัง ทำให้โรงแรมจริงจริงได้รับอิทธิพลรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบปีนัง ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น (Modern) โรงแรมจริงจริง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเด่น คือ การก่อผนังล้อมขอบหลังคา การออกแบบหลังคาคอนกรีตแบน การใช้รูปแบบประตูหน้าต่างที่มีช่องลมด้านบน เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางภาคใต้ นอกจากนี้ โรงแรมจริงจริง มีองค์ประกอบของอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ช่องลมใต้ฝ้าเพดานที่ออกแบบให้เป็นรูปตัวเอ (A) และตัวเอช (H) ซึ่งรูปแบบช่องลมนี้ สามารถพบเห็นเพิ่มเติมได้จากราวระเบียงตามตึกแถวในเมืองทับเที่ยงและตึกแถวเก่าในตรังด้วยเช่นกัน

ขณะที่ 3. บ้านโบราณ 2486 ก่อสร้างโดยนายตุย ธนทวี ชาวจีนผู้เป็นนายช่างในสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) โดยนายตุยได้สร้างบ้านหลังนี้ให้กับ บุตรีและบุตรเขย คือ นางเอ้ง และนายยุติ ธรรมประดิษฐ์ โดยที่นายยุติเดิมมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดภูเก็ต และมีการติดต่อค้าขายระหว่างปีนัง รูปแบบสถาปัตยกรรมของบ้านหลังนี้จึงสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบปีนังจากการพบเห็นแบบบ้านเดี่ยวของปีนังและภูเก็ต หรือในภูเก็ตเรียกว่า อั่งหม่อหลาว (Neo-Classic) และจีน นอกจากบ้านโบราณ 2486 จะมีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมแล้ว บ้านโบราณ 2486 ยังมีประเพณีประจำบ้านที่สืบทอดกันมามากกว่า 50 ปี คือ งานส่งเทวดา ซึ่งจัดหลังวันตรุษจีน 1 สัปดาห์ โดยภายในพิธีจะมีการจัดไหว้เพื่อส่งเทวดาสู่สรวงสวรรค์ และจัดรำมโนราห์ถวาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการรำทางภาคใต้

และ 4. บ้านไทรงามสร้างโดย นายฟอง ไทรงาม หรือ เถ้าแก่ฝอง ผู้ดำเนินธุรกิจ บริษัท ฟองจันพี่น้อง จำกัด โดยทำธุรกิจต่างๆ ในเมืองทับเที่ยง อาทิ หมูย่างเมืองตรัง ร้านน้ำชา โรงเลื่อย โรงสีข้าว โรงน้ำแข็ง สถานีบริการน้ำมัน และนอกจากนี้ เถ้าแก่ฝองยังเป็นผู้บุกเบิกการค้าด้วยเรือสำเภาระหว่างเมืองทับเที่ยงกับปีนัง การขยายกิจการต่างๆ ของเถ้าแก่ฝอง จึงมีบทบาทช่วยให้ให้เศรษฐกิจเมืองทับเที่ยงในขณะนั้นมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และทำให้ได้รับอิทธิพลรูปแบบสถาปัตยกรรมปีนังในการก่อสร้างบ้านไทรงามหลังนี้

รูปแบบสถาปัตยกรรมของบ้านไทรงามมีลักษณะผสมผสานระหว่างหลายรูปแบบ กล่าวคือ การเน้นหน้ามุขอาคาร และออกแบบด้านหน้าอาคารและผังพื้นให้มีความสมมาตร การตกแต่งลวดลายปูนปั้น ที่มาจากนีโอคลาสสิค (Neo Classic) การใช้รูปแบบเรขาคณิตของหน้าต่างในแบบ อาร์ต เดโค (Art Deco) การออกแบบหลังคาคอนกรีตแบน ในรูปแบบโมเดิร์น (Modern) และการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในตามความเชื่อของชาวจีน โดยเฉพาะการมีลานอเนกประสงค์และบ่อน้ำ ด้านหลังอาคาร หรือในภาษาจีนที่เรียกว่า ฉิ่มแจ้ เพื่อใช้รองรับน้ำฝนในการอุปโภคบริโภค และเป็นพื้นที่ช่วยระบายอากาศระหว่างอาคารเช่นกัน.

อ.สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง พาตึกเก่าเมืองตรัง คว้ารางวัลในงาน "สถาปนิก’60" ได้แก่ ร้านสิริบรรณ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตย์ดีเด่น ประเภทอาคารพาณิชย์ ส่วนโรงแรมจริงจริง บ้านไทรงาม และบ้านโบราณ 2486 เป็นอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ 13 พ.ค. 2560 21:28 ไทยรัฐ