วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตือ ถาม รบ.-คสช.กล้าพูดไหม 3 ปี ไม่เสียของเพราะเอา ปชต.เข้าแลก

ตือ ถาม "คสช.-รัฐบาล" กล้าพูดความจริงไหม 3 ปีไม่เสียของ หลังลงทุนสูงเอาประชาธิปไตยแลกเข้ามา ขอเปิดใจฟังเสียงรอบข้างบ้าง ฝากเวลาที่เหลือให้เอาจริง เร่งแก้ปัญหาปากท้อง ภาคการเกษตร อย่าไปมองการเมือง...

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงการทำงานรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ครบรอบ 3 ปีว่า ตนคิดว่า คสช.และรัฐบาลจะเป็นคนตอบคำถามได้ดีที่สุด ถ้ากล้าที่จะไม่หลอกลวง ในปัญหาต่างๆ ที่คสช.พูดไว้ 3 ปี ก่อนนี้ที่จะเข้ามาแก้ไข ตั้งแต่เรื่องปรองดอง การปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือ มีข้อมูลข่าว รัฐบาล และคสช.ต้องกล้าพูดความจริง ประชาชนเพียงแต่ให้กำลังใจ ฝากความหวังว่าจะไม่เสียของในส่ิงที่ลงทุนสูง เอาประชาธิปไตยเข้าแลก ส่ิงที่จะได้มาต้องดีกว่า แต่วันนี้ 3 ปีแล้วยังไม่เห็นเลย และที่สำคัญทั้งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ยังไม่ส่งสัญญาณเลยว่าจะปฏิรูปอย่างไร มีแต่จะเหนี่ยวรั้งถอยหลังเข้าคลอง

เมื่อถามว่า เจตนาทั้งการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ การตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ สะท้อนได้หรือไม่ว่างานที่วางไว้ยังไม่สำเร็จต้องสานต่อ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ใช่อยู่เพื่อสานต่อ เพียงแต่ต้องการถือครองอำนาจตรงนี้ไว้ เพราะจริงๆ แล้วถ้าตามเจตนารมณ์ที่วางไว้เขาต้องปล่อยมือหมดแล้ว และวางเอาไว้ให้โดยเห็นเป็นรูปเป็นร่าง และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริงๆ แต่ถามว่าวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีใครยอมรับบ้าง และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญยังไม่ออกมา เพียงแต่ร่างผ่านสภานิติบัญญัติอแห่งชาติ (สนช.) เห็นแล้วว่าวาระแรกเสียงเป็นอย่างไร วันนี้ฟังเสียงรอบข้างไหม ที่เป็นเสียงประชาชน โดยเฉพาะคนบ้านนอกเป็นอย่างไร

"ส่วนตัวมีความเห็นว่าส่ิงเหล่านี้ ถ้ารัฐบาลเปิดหู เปิดตา เปิดใจ จะเห็นความจริงว่าอะไรเกิดขึ้น 3 ปีที่ คสช.เข้ามายึดอำนาจอยู่ ทำอะไรให้กับประเทศ ส่งผลให้กับประเทศอย่างไร และเชื่อว่าไม่มีใครกล้าให้คะแนนผ่านหรือไม่ผ่าน เพราะไม่อย่างนั้นจะกลายเหมือนดิสเครดิตรัฐบาล สร้างความไม่พอใจได้ แค่อยากให้รัฐบาลเปิดหู เปิดตา เปิดใจ ฟังเสียงรอบข้างที่เป็นเสียงประชาชนบ้าง" นายสมศักดิ์ กล่าว

เมื่อถามว่า ปัญหาปากท้องกลายเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่ขณะนี้ประชาชนเรียกร้องแก้ไขมากที่สุด นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหาปากท้องถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกรัฐบาล ซึ่งวันนี้ลำบากยากแค้นแสนเข็ญมาก ผลผลิตทางการเกษตรเป็นอย่างไร ราคาผลผลิตเป็นอย่างไร ต้องไม่ลืมว่าพื้นฐานของสังคมไทยเป็นพื้นฐานสังคมเกษตร คนส่วนใหญ่เป็นคนรากหญ้า เป็นคนภาคการเกษตร ถ้ายังขับเคลื่อนไปไม่ได้ จะส่งผลให้กลไกอย่างอื่นไปได้อย่างไร ต้องดูกลไกเกษตรที่เป็นกลไกสำคัญ เวลาที่เหลือจากนี้ของรัฐบาลก่อนสู่การเลือกตั้ง ตนคิดว่าช่วงเวลาที่เหลือนี้อย่าไปเล่น อย่าไปมองการเมือง อย่าไปมองเอาใคร หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาเป็นศัตรู หรือเป็นข้อจำกัด มาเป็นอุปสรรค และลงมือทำอย่างจริงจัง องคาพยพรัฐบาลมีอยู่แล้ว น่าจะทำได้ เพียงให้กำลังใจและฝากความหวัง.

ตือ ถาม "คสช.-รัฐบาล" กล้าพูดความจริงไหม 3 ปีไม่เสียของ หลังลงทุนสูงเอาประชาธิปไตยแลกเข้ามา ขอเปิดใจฟังเสียงรอบข้างบ้าง ฝากเวลาที่เหลือให้เอาจริง เร่งแก้ปัญหาปากท้อง ภาคการเกษตร อย่าไปมองการเมือง... 13 พ.ค. 2560 17:20 ไทยรัฐ