วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรงเรียนอุดรฯใช้พลังงานทางเลือก ติดโซลาร์เซลล์ลดค่าไฟฟ้า 50% (คลิป)

โรงเรียนชัยนาคำ ทางผ่านไปคำชะโนด ได้งบประมาณติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จาก อบจ.อุดรธานี ผอ.โรงเรียน เผย หลังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พบช่วยให้ค่าไฟลดลงประมาณ 50% แถมชวนแวะพัก เข้าห้องน้ำ ก่อนเดินทางต่อไปคำชะโนดได้...

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2560 นายอาทิตย์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาคำ ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ได้กล่าวว่า เปิดให้บริการทางด้านการศึกษากับชุมชน ในพื้นที่ตำบลบ้านนาคำบ้าน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ได้มี ทางอบจ. จัดสรรงบประมาณ ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มาให้โรงเรียนในสังกัด อบจ. จำนวน 8 โรง ได้แก่ โรงเรียนพังงูพิทยาคม อำเภอหนอหนองหาน โรงเรียนพันดอนวิทยา อำเภอกุมภวาปี โรงเรียนชัยนาคำวิทยา อำเภอบ้านดุง โรงเรียนแชแล อำเภอกุมภวาปี โรงเรียนน้ำซึมกุงเจริญพิทยาคม อำเภอน้ำโสม โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา อำเภอกุดจับ โรงเรียนนาทรายวิทยา อำเภอพิบูลย์รักษ์ โดยโรงเรียนชัยนาคำได้รับงบประมาณในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 5 ล้านบาท จำนวน 100 แผง ติดตั้งบนหลังคาอาคารเรียน

ทางโรงเรียน ได้รับงบประมาณเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จาก อบจ.อุดรธานี เมื่อเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า พบว่า ก่อนติดแผงโซลาร์เซลล์ โรงเรียนต้องจ่ายค่าไฟเดือนละ 66,543 บาท หลังจากติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ กลับพบว่าค่าไฟลดลงประมาณ 50% ทั้งนี้ เดือนเมื่อ มี.ค.ที่ผ่านมา โรงเรียนจ่ายค่าไฟฟ้าไปเพียง 20,289 บาท  

สำหรับโรงเรียนชัยนาคำ เป็นทางผ่านของการเดินทางไปคำชะโนด มีถนนจากทางแยกเข้าบ้านนาข่า–บ้านดุง โดยมีระยะทางห่างกันประมาณเกือบ 30 กิโลเมตร เคยมีประชาชนทั้งที่รู้จักกัน และไม่รู้จักกันมาขอใช้บริการห้องน้ำ ห้องส้วม บางคณะติดต่อขอใช้เป็นที่พักนอน เพื่อในวันรุ่งขึ้นจะเดินทางต่อไปที่คำชะโนด ทางโรงเรียนก็ให้บริการมาโดยตลอด โรงเรียนมีสถานที่กว้างขวางห้องประชุมใหญ่ 2 ห้อง มีห้องน้ำ สนามเพียงพอ สำหรับที่จอดรถยนต์หากประชาชนอยากจะแวะจอดพักทางโรงเรียนก็ยินดี.

โรงเรียนชัยนาคำ ทางผ่านไปคำชะโนด ได้งบประมาณติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จาก อบจ.อุดรธานี ผอ.โรงเรียน เผย หลังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พบช่วยให้ค่าไฟลดลงประมาณ 50% แถมชวนแวะพัก เข้าห้องน้ำ ก่อนเดินทางต่อไปคำชะโนดได้... 13 พ.ค. 2560 17:05 13 พ.ค. 2560 17:38 ไทยรัฐ