วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่เลือกงานไม่ยากจน! พบ 10 อาชีพที่ตลาดต้องการมากและด่วนที่สุด

ไม่เลือกงานไม่ยากจน! พบ 10 ตำแหน่งงานที่ตลาดต้องมากและด่วนที่สุด กรมการจัดหางาน เผย มีตำแหน่งว่างในเดือนพ.ค.สูงถึง 62,000 อัตรา ขณะที่นายจ้างต้องการแรงงานมาประกอบชิ้นส่วนมากที่สุดถึง 15,500 อัตรา แนะเลือกเรียนสายอาชีพจะช่วยหางานได้ง่ายขึ้น

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2560 นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการที่กรมการจัดหางานได้รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานทางเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/index เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน จำนวน 67,685 คน รายงานตัว จำนวน 185,779 คน

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานได้เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับผู้ประกันตนฯ คนหางานไว้แล้ว จำนวน 62,790 อัตรา เป็นตำแหน่งงานว่างจำแนกตามประเภทอาชีพ 10 อันดับ ได้แก่

1.แรงงานด้านการประกอบชิ้นส่วน จำนวน 15,668 อัตรา

2.แรงงานด้านการผลิต แรงงานทั่วไป จำนวน 9,040 อัตรา

3.เสมียน พนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ จำนวน 5,533 อัตรา

4.พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้า จำนวน 2,651 อัตรา

5.พนักงานบริการลูกค้า จำนวน 1,527 อัตรา

6.นักการตลาด เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1,375 อัตรา

7.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1,359 อัตรา

8.พนักงานคลังสินค้า จำนวน 1,108 อัตรา

9.พนักงานบัญชี จำนวน 711 อัตรา

10.ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า จำนวน 702 อัตรา

อย่างไรก็ตาม จากสถิติตำแหน่งงานว่างดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการมีความต้องการจ้างแรงงานในสายอาชีพเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม โดยกรมการจัดหางานขอให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน อย่าเลือกงาน 

นายวรานนท์ กล่าวอีกว่า อยากจะขอฝากถึงนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะเลือกเรียน ขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองต่อการเลือกเรียนโดยเลือกเรียนสายอาชีพให้มากขึ้น เนื่องด้วยกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่ในขณะนี้ โดยสามารถสอบถามข้อมูล ปรึกษาติดต่อสมัครงานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

ไม่เลือกงานไม่ยากจน! พบ 10 ตำแหน่งงานที่ตลาดต้องมากและด่วนที่สุด กรมการจัดหางาน เผย มีตำแหน่งว่างในเดือนพ.ค.สูงถึง 62,000 อัตรา ขณะที่นายจ้างต้องการแรงงานมาประกอบชิ้นส่วนมากที่สุดถึง 15,500 อัตรา แนะเลือกเรียนสายอาชีพจะช่วยหางานได้ง่ายขึ้น 13 พ.ค. 2560 15:37 ไทยรัฐ