วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปึ้ง ชี้ รธน.ปี 60 น่าเป็นห่วง มีปัญหาในทางปฏิบัติ จี้ รบ.แก้ก่อน

ปึ้ง ชี้น่าเป็นห่วงรัฐธรรมนูญปี 60 จะมีปัญหาทางปฏิบัติ ไม่สามารถหาคนได้ตามสเปก จี้รัฐบาล คสช.ศึกษาให้รอบคอบแล้วเร่งแก้...

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2560 นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีต รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า รู้สึกเป็นห่วงการใช้รัฐธรรมนูญ ที่ตัวบทกฎหมายที่เขียนเอาไว้ อาจเกิดปัญหาในการปฏิบัติ เช่น กรณีคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือ คตง. ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ จนเกิดปัญหาอยู่ในขณะนี้ ว่าไม่สามารถสรรหาคนเข้ามาเป็นกรรมการสรรหาได้ตามสเปก หรือหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้ จนนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ยังต้องหาทางออก

อดีต รมว.ต่างประเทศ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ กฎหมายที่มาของ ส.ว. กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอื่นๆ อีกหลายฉบับ ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกเหมือนกัน ดังนั้นอยากให้รัฐบาล คสช.รีบศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้ละเอียดรอบคอบ และถี่ถ้วนเพราะตอนทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญนั้น ประชาชนก็ไม่ได้มีโอกาสได้อ่าน และทำความเข้าใจกับบทบัญญัติต่างๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนทั่วถึง

นายสุรพงษ์ กล่าวอีกว่า ที่สำคัญที่สุดในเมื่อรัฐธรรมนูญ ปี 60 มีผลใช้บังคับแล้ว ทุกคน ต้องปฏิบัติตาม อีกทั้งรัฐธรรมนูญก็ได้กำหนดให้ต้องมีการตราพ.ร.บ.ที่สำคัญขึ้นอีกหลายฉบับ เพื่อให้ภาครัฐได้นำมาใช้ประกอบในการพิจารณา ตัดสินใจ อนุมัติ ในการดำเนินการของส่วนราชการ และเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและเงินแผ่นดิน

อดีต รมว.ต่างประเทศ กล่าวด้วยว่า รัฐบาล คสช.ต้องเร่งรีบดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อย่างเคร่งครัด และต้องทำความเข้าใจบทบัญญัติให้ถ่องแท้ด้วย ว่ารัฐบาลจะทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้ ต้องมีการตรากฎหมายใดขึ้นมาให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อน ต้องผ่านความเห็นชอบของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่.

ปึ้ง ชี้น่าเป็นห่วงรัฐธรรมนูญปี 60 จะมีปัญหาทางปฏิบัติ ไม่สามารถหาคนได้ตามสเปก จี้รัฐบาล คสช.ศึกษาให้รอบคอบแล้วเร่งแก้... 13 พ.ค. 2560 13:47 ไทยรัฐ