วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดซื้อแพงไป

เรื่องสั้นฉบับวันอาทิตย์ มีคนส่งเอกสารการสั่งซื้อวัสดุและค่าจ้างก่อสร้างของเรือนจำกลางระยองที่แพงเกินจริง และคนกรมศุลกากรแจ้งว่า ป.ป.ช.สั่งสอบผู้ใหญ่กรมศุลกากรนำเรือใช้ส่วนตัว

เรื่องแรก มีคนส่งข้อมูลเอกสารใบสั่งและค่าจ้างของ เรือนจำกลางระยอง ขอให้คนที่มีอำนาจดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโกงกินงบประมาณของรัฐ ซึ่งราคาแพงเกินจริง

มีเอกสารการเสนอราคาของบริษัทผู้ขายและผู้จ้าง ได้เสนอราคาวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างรั้วตาข่าย เขตห้ามเข้า NO GO ระยะ 2,250 เมตร ไว้ต่อเรือนจำกลางระยอง กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเรือนจำกลางระยองได้รับราคาและตกลงซื้อและจ้าง วันที่ 17 กันยายน 2557 ในเอกสารใบเสนอราคา 45 รายการ มี 3 รายการที่คนสงสัย

ในความถูกต้องของตัวเลขบัญชี

รายการแรก น้ำมันดีเซล พร้อมถังบรรจุ 200 ลิตร จำนวน 3 ถัง ราคาจัดซื้อถังละ 12,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท เท่ากับราคาลิตรละ 60 บาท รายการต่อมาสั่งซื้อ มาลิเบอร์ เครื่องปั๊มลม จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 8,100 บาท เป็นเงิน 81,000 บาท ตามท้องตลาดราคาไม่เกิน 500 บาท

และรายการสั่งซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 600 ถุง ราคาถุงละ 170 บาท เป็นเงิน 102,000 บาท ราคาท้องตลาดทั่วไปไม่เกิน 130 บาท แถมไม่มีของในรายการ

เคยมีคนร้องเรียนและตั้งกรรมการตรวจสอบแล้ว

แต่เรื่องกลับเงียบไป

เรื่องที่ 2 มีคนเขียนมาบอกเรื่องที่ พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้รับเรื่องกล่าวหา กรณีเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ นำเรือของกรมศุลกากรที่ใช้ในทางราชการไปใช้ส่วนตัว

ส่อไปในทางทุจริต

ตามที่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรนำเรือของกรมศุลกากรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ที่ เกาะหลีเป๊ะ และเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล กรมศุลกากรเคยได้รับเรื่องร้องเรียนหรือไม่

ป.ป.ท.ให้ตรวจสอบมีข้าราชการเดินทางไปราชการ ได้มีการใช้เรือกรมศุลกากรในช่วงที่มีการร้องเรียนหรือไม่ ขอทราบรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ

หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ เอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน รายงานผลการเดินทางหรือภาพถ่าย ขอรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และรายงานสอบสวนทางวินัย

เป็นเรื่องที่ ป.ป.ท.ตรวจสอบ และคนรอคำตอบ.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th

13 พ.ค. 2560 10:44 13 พ.ค. 2560 10:44 ไทยรัฐ