วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นัมเบอร์วัน KIDS 14/05/60

นัมเบอร์วันคิดส์ ประจำสัปดาห์นี้ คือ น้องๆ คนเก่งจาก ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในโครงการ Thailand Junior Water Prize 2017 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จากผลงาน เรือต้นแบบ “เรือพลังงานสะอาด” ของ 3 หนุ่มมีชั้น ม.6 น้องภู...นายปารเมศ มหาศักดิ์พิทักษ์, น้องเพชร...นายณภัทร ยอดรักษ์ และ น้องนาม...นายพีรนัฐ มีชัย ม.5 โดยมี ครูสุดารัตน์ ปานทอง เป็นครูที่ปรึกษา

สำหรับที่มาของผลงานนี้ น้องภู เล่าว่า “เนื่องจากด้านหลังโรงเรียนเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้แหล่งน้ำปน เปื้อน จากการสำรวจแหล่งน้ำก็พบว่าแหล่งน้ำมีขยะอยู่จำนวนมาก และมีคราบปนเปื้อน พวกเราจึงคิดว่าทำอย่างไรที่จะกำจัดขยะและตรวจ สอบคุณภาพน้ำไปพร้อมๆกัน และพลังงานที่จะใช้ก็ต้องเป็นพลังงานธรรมชาติ หรือพลังงานสะอาดด้วย จึงคิดต้นแบบเรือพลังงานสะอาด โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำครับ ซึ่งพวกเราก็ต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ปรึกษาครูที่ปรึกษา กว่าจะได้เป็นเรือต้นแบบก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากครับ”

น้องนาม เล่าต่อว่า “สำหรับเรือพลังงานสะอาด หรือ (Clean Fuel Energy Boat) จะเคลื่อนที่ไปตามแหล่งน้ำและเก็บขยะบนผิวน้ำได้แบบอัตโนมัติ ทั้งยังสามารถเคลื่อนที่หลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆได้ โดยเราจะติดเซ็นเซอร์ไว้ด้านหน้า ขณะเดียวกัน เมื่อเรือเคลื่อนก็จะทำการตรวจวัดระดับออกซิเจนในน้ำด้วย และรวบรวมข้อมูลไว้สร้างเป็นฐานข้อมูลเก็บไว้ใน Cloud Storage บนอินเตอร์เน็ต จากการทดสอบประสิทธิภาพของเรือต้นแบบ พบว่าทำงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถเก็บขยะขนาดไม่ใหญ่มากได้ เนื่อง จากเรือต้นแบบมีขนาดเล็ก สามารถตรวจวัดออกซิเจนในน้ำได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีการบันทึกและรายงานสถานการณ์น้ำแล้วส่งกลับไปบันทึกใน Cloud Storage ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ”

ส่วน น้องเพชร บอกว่า “ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานครั้งนี้ คือ การทำงานเป็นทีม รู้จักคิดแก้ปัญหา มีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม เติม จึงอยากเชิญชวนให้คนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันเยอะๆ พวกเรารู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขัน Stockholm Junior Water Prize 2017 ที่ประเทศสวีเดน อีกด้วยครับ”.

13 พ.ค. 2560 10:39 ไทยรัฐ