วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาลัยเสี่ยงรัก 14/05/60

โดย ศิวะรมย์

“...เป็นไปได้ยากยิ่งที่ทุกคนจะมีโอกาสได้ทำงานตรงกับวิชาที่เรียนมาหรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู่ บางคนอาจจะต้องทำงานต่ำกว่าระดับวิทย-ฐานะ บางคนอาจต้องทำงานคนละแนวทางกับที่ศึกษา จะเป็นอย่างไรก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทำ เพราะแต่ละคนมีพื้นฐานการศึกษาเพียงพออยู่แล้วที่จะคิดหาแนวทางปฏิบัติงานทั้งนั้นให้ดีได้

ข้อสำคัญจึงอยู่ที่ว่าจะต้องตั้งใจทำงานให้จริง ด้วยความคิด ด้วยความพยายาม ด้วยความพอเหมาะพอดี และด้วยความรู้จักสังเกตศึกษา เพื่อให้ทำงานได้สำเร็จสมบูรณ์ทุกสิ่ง พร้อมทั้งได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับด้วย...”

(พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 9)

จดหมายเปิดหัวใจบุรุษนาม “ส.”

สุภาพบุรุษชาติอาชาไนยท่านนี้ใช้ชื่อแฝง “ส.” รังสรรค์จดหมายเขียนด้วยลายมือ ตัวอักษรสวย เป็นระเบียบเรียบง่าย อ่านง่าย เนื้อหากระชับ ได้ใจความ ไม่สั้นไม่ยาวเกินงาม

บ่งชี้ถึงบุคลิกเจ้าตัวว่าเป็นคนมีระเบียบ เคร่งวินัย จริงใจ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม มีความรับผิดชอบสูง ขณะเดียวกันก็เป็นคนติดดิน

“ศิวะรมย์” อยากให้แฟนานุแฟนคอลัมน์ “มาลัยเสี่ยงรัก” ได้เห็นและอ่าน “ตัวจริงของจริง” จอมอของหนุ่มนาม “ส.” ก๊อเลยถ่ายภาพจดหมายลงตีพิมพ์ทั้งฉบับจ้ะ.

ศิวะรมย์
shivarom99@gmail.com 

วิธีร่อน “มาลัยเสี่ยงรัก” OO จดหมายจ่าหน้าซองถึง...“ศิวะรมย์” มาลัยเสี่ยงรัก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 OO ต้องการลงรูป ให้แนบภาพถ่ายล่าสุด (เต็มตัวหรือครึ่งตัว) สองรูปกับจดหมาย OO จะติดต่อกับ “เพื่อนถูกใจ” ต้องวงเล็บมุมซองจดหมายด้านล่างขวา ระบุวัน เดือน ปี ที่จดหมายของ “เพื่อนถูกใจ” คนนั้นๆ ลงตีพิมพ์ด้วย เช่น “ส.” 14 พ.ค. 2560) OO ต้องบรรยายเกี่ยวกับตัวคุณเอง-ประวัติ สัดส่วน การงาน นิสัย งานอดิเรก ฯลฯ อย่างละเอียด OO ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ (เราเก็บไว้ลับสุดยอด) ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการประสานใจและป้องกันคนคิดมิชอบ OO

13 พ.ค. 2560 10:07 ไทยรัฐ