วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระมหาพิชัยราชรถ บูรณะใกล้เสร็จแล้ว

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิ สมาคมต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ ในเวลา 17.30 น. นางพิทยา เทวี ภัณฑรี ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เดินทางมาวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและลงนามแสดงความอาลัย ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง

วันเดียวกัน นางวิจิตร์ ไชยวิชิต หัวหน้ากลุ่มประณีตศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์ พระมหาพิชัยราชรถและพระยานมาศ ว่าช่างสิบหมู่ดำเนินการประดับกระจกพระมหาพิชัย ราชรถใหม่ทั้งองค์ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงการประดับกระจกเสาย่อมุมไม้สิบสอง ส่วนบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ คาดว่าเดือนมิถุนายนจะแล้วเสร็จ ขั้นตอนต่อไปจะปิดทองลวดลายที่ชำรุด ส่วนหน้างอนราชรถและส่วนชักลากจะปิดทองใหม่ จากนั้นจะ ประสานงานให้กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์เข้ามาทำความสะอาดด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ แล้วประสานกองทัพเรือเข้าถอดนั่งร้านบางส่วนออก ให้กรม สรรพาวุธทหารบกนำล้อพระมหาพิชัยราชรถที่จัดสร้างใหม่ รวมถึงส่วนล่าง แหนบ เพลาต่างๆ มาประกอบ ให้สมบูรณ์

นางวิจิตร์กล่าวอีกว่า ส่วนการบูรณะเกรินบันไดนาค อยู่ระหว่างการปิดทองประดับกระจกและลวด ลายแกะสลักทั้ง 2 องค์ โดยองค์แรกใช้เทียบพระมหาพิชัยราชรถที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม อีกองค์ใช้เทียบราชรถปืนใหญ่ ที่จะต้องปรับระดับความสูงที่ 185 เซนติเมตร กรมสรรพาวุธได้ตรวจสอบและเทียบสะพานเกรินเชื่อมต่อแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม ส่วนราชรถปืนใหญ่ สำนักช่างสิบหมู่ได้ต่อหุ่นโครงสร้างไม้ จะมีการปรับอีกเล็กน้อย หากแล้วเสร็จจะเริ่มงานประณีตศิลป์แกะสลักลวดลายสิ้นเดือนพฤษภาคม แล้วลงสี ปิดทองในส่วนประกอบต่างๆ

ด้านนายสุรัฐกิจ พรีพงศ์ศิลป์ หัวหน้ากลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวว่า กลุ่มจิตรกรรมและทีมช่างเขียนสีประติมากรรม มีแผนจะนำประติมากรรมประดับพระเมรุมาศที่เขียนสีเรียบร้อยแล้วไปตั้งในพื้นที่จริงเพื่อดูความสวยงาม ความคงทนของสี โดยจะดำเนินการทันทีเมื่อแท่นฐานต่างๆ ได้ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้องของแต่ละชั้นชาลาพระเมรุมาศ เพื่อดูสีสันของประติมากรรม ทั้งองค์มหาเทพ เทวดานั่ง เทวดายืน เมื่อต้องกับแสง หากพบปัญหาจะนำประติมากรรมกลับมาแก้ไขสีอีกครั้งเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เหมาะสม การเขียนสีทีมช่างได้ใช้สี 2 ประเภท คือ ประติมากรรมเทวดา จะใช้สีอะคริลิก ส่วนประติมากรรมสัตว์มงคลประจำทิศและองค์มหาเทพจะเป็นสีน้ำมัน ทั้งนี้ การเขียน สีดังกล่าวได้มีอาสาสมัครที่ผ่านการทดสอบฝีมือและได้รับคำแนะนำจากทีมจิตรกรที่มีความชำนาญงานเข้ามาช่วย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิ สมาคมต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 13 พ.ค. 2560 04:10 ไทยรัฐ