วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.ตีปี๊บจัดงานวัฒนธรรมในอุทยานประวัติศาสตร์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิด เผยว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ไปศึกษาและวางแผนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรม และประเพณีในอุทยานประวัติศาสตร์ในจังหวัดต่างๆ ที่ยังไม่มีกิจกรรมงานประจำปีให้ครบทุกแห่ง เนื่อง จากที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมต่างๆสามารถสร้างการรับรู้ สร้างรายได้เข้าประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี อาทิ งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา ซึ่งตั้งเป้าหมายเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับงานเทศกาลระดับท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมโดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ไปศึกษารูปแบบการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมในต่างประเทศ ซึ่งใช้สื่อวีดิโอเผยแพร่ภาพบุคคลที่ปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างซึ่งปีนี้เน้นเรื่องของความพอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิด เผยว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ไปศึกษาและวางแผนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน... 13 พ.ค. 2560 00:48 ไทยรัฐ