วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โยธา กทม.สั่ง 50 เขต สำรวจป้ายหน้าฝน

นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กทม. เปิดเผยว่า ได้มีหนังสือเวียนแจ้งไปยังสำนักงานเขต ขอความร่วมมือตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อาจทำให้ป้ายโฆษณาหักและโค่นล้มทับที่อาศัย หรือทำลายทรัพย์สินของประชาชนเสียหายได้ โดยให้สำนักงานเขตตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาแต่ละพื้นที่ พร้อมแจ้งเจ้าของให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายตนเอง ขณะเดียวกันให้ดำเนินคดีกับเจ้าของป้ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเร่งรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ หากพบป้ายล้มในพื้นที่ใด หรือต้องการปลดป้ายเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น สามารถแจ้งได้ที่สำนักการโยธา เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ร่วมแก้ไขปัญหา.

นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กทม. เปิดเผยว่า ได้มีหนังสือเวียนแจ้งไปยังสำนักงานเขต ขอความร่วมมือตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน 13 พ.ค. 2560 00:47 ไทยรัฐ