บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทส.ผุด “7 แอพพลิเคชั่น” แจ้งเหตุบุกรุกป่า

หนุน จนท.ขจัดภัยคุกคาม ชู “Smart National Park 4.0” ยกระดับอุทยาน

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส.จัดทำโครงการ “Smart National Park 4.0” พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าและอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นระบบเพื่อปกป้องและดูแลพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศให้รอดพ้นจากภัยคุกคามต่างๆ ปัจจุบันกรมอุทยานฯดูแลพื้นที่อนุรักษ์ถึง 73 ล้านไร่ แต่มีเจ้าหน้าที่เพียง 30,000 คน จึงจำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังภัยคุกคามผืนป่า โดยโครงการ Smart National Park 4.0 คือการจัดทำ Smart Platform ให้เป็นระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาพื้นที่อุทยานให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและถูกต้องมากที่สุดรวมทั้งตรวจสอบข้อมูลได้แบบ Real Time เพียงสัมผัสปลายนิ้ว

รมว.ทส.กล่าวต่อว่า การพัฒนาโครงการ Smart National Park 4.0 ยังมีเป้าหมายเพื่อให้ประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยว การสืบค้นข้อมูล ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว จองที่พัก ร้านอาหาร และศึกษาหาเส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆ อีกทั้งยังสร้างการเรียนรู้ การปลูกจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับสร้างเครือข่ายหรือตาสับปะรด เฝ้าระวังภัยคุกคาม การแจ้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ หรือขอความช่วยเหลือ (SOS) ได้อย่างทันท่วงที เบื้องต้นจะมีการเชื่อมโยงแอพพลิเคชั่นครบตามความต้องการใช้งาน จำนวน 7 แอพพลิเคชั่น ได้แก่ 1.Park Ranger Application 2.Park Ranger Scout Application 3.Command Center Application (ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ) 4.Park Tourist Application 5.Ticket System 6.เพื่ออุทยานแห่งชาติ Application และ 7.การประชาสัมพันธ์ Application โดย การนำเทคโนโลยีมาใช้ปกป้องผืนป่าจะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของกรมอุทยานฯให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล สามารถเฝ้าระวังภัยคุกคามในพื้นที่อุทยานแห่งชาติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้ง 7 แอพพลิเคชั่นจะอยู่ในอุปกรณ์สื่อสารของเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งจะเปิดให้ประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายปกป้องผืนป่าให้พ้นจากภัยคุกคามดาวน์โหลดไปใช้งานได้เร็วๆนี้.