วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทส.ผุด “7 แอพพลิเคชั่น” แจ้งเหตุบุกรุกป่า

หนุน จนท.ขจัดภัยคุกคาม ชู “Smart National Park 4.0” ยกระดับอุทยาน

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส.จัดทำโครงการ “Smart National Park 4.0” พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าและอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นระบบเพื่อปกป้องและดูแลพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศให้รอดพ้นจากภัยคุกคามต่างๆ ปัจจุบันกรมอุทยานฯดูแลพื้นที่อนุรักษ์ถึง 73 ล้านไร่ แต่มีเจ้าหน้าที่เพียง 30,000 คน จึงจำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังภัยคุกคามผืนป่า โดยโครงการ Smart National Park 4.0 คือการจัดทำ Smart Platform ให้เป็นระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาพื้นที่อุทยานให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและถูกต้องมากที่สุดรวมทั้งตรวจสอบข้อมูลได้แบบ Real Time เพียงสัมผัสปลายนิ้ว

รมว.ทส.กล่าวต่อว่า การพัฒนาโครงการ Smart National Park 4.0 ยังมีเป้าหมายเพื่อให้ประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยว การสืบค้นข้อมูล ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว จองที่พัก ร้านอาหาร และศึกษาหาเส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆ อีกทั้งยังสร้างการเรียนรู้ การปลูกจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับสร้างเครือข่ายหรือตาสับปะรด เฝ้าระวังภัยคุกคาม การแจ้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ หรือขอความช่วยเหลือ (SOS) ได้อย่างทันท่วงที เบื้องต้นจะมีการเชื่อมโยงแอพพลิเคชั่นครบตามความต้องการใช้งาน จำนวน 7 แอพพลิเคชั่น ได้แก่ 1.Park Ranger Application 2.Park Ranger Scout Application 3.Command Center Application (ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ) 4.Park Tourist Application 5.Ticket System 6.เพื่ออุทยานแห่งชาติ Application และ 7.การประชาสัมพันธ์ Application โดย การนำเทคโนโลยีมาใช้ปกป้องผืนป่าจะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของกรมอุทยานฯให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล สามารถเฝ้าระวังภัยคุกคามในพื้นที่อุทยานแห่งชาติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้ง 7 แอพพลิเคชั่นจะอยู่ในอุปกรณ์สื่อสารของเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งจะเปิดให้ประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายปกป้องผืนป่าให้พ้นจากภัยคุกคามดาวน์โหลดไปใช้งานได้เร็วๆนี้.

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส.จัดทำโครงการ “Smart National Park 4.0” พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าและอุทยาน 13 พ.ค. 2560 00:46 13 พ.ค. 2560 00:46 ไทยรัฐ