วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมอ.บังคับคุมมาตรฐานสองล้อปั่น

นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.เตรียมออกประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ภาคบังคับ ในผลิตภัณฑ์ รถจักรยานที่ใช้เดินทางในชีวิตประจำวัน รถจักรยานเสือภูเขา รถจักรยานเพื่อการแข่งขันทางเรียบ รถจักรยานเด็กเล็ก โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย เนื่องจากสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ขอให้ สมอ.เข้ามาดูแล เพราะประชาชนนิยมขี่จักรยานเป็นจำนวนมากขึ้น และสินค้าที่อยู่ในท้องตลาดมีทั้งที่ได้มาตรฐาน และไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการเปิดประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้ง

ทั้งนี้ ตามขั้นตอนหลังจากที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้อนุมัติร่างประกาศ มอก.ดังกล่าวไปแล้ว สมอ.ได้เปิดประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย เช่น ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ก็จะนำเสนอกลับมาให้ กมอ.พิจารณาอีกครั้งก่อนสรุปจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกา หากไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ก็จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา คาดว่าอาจประกาศใช้ได้ในปีนี้หรือต้นปี 2561

สำหรับการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์จักรยาน สมอ.จะพิจารณาส่วนประกอบหลายส่วนเช่น โครงรถจักรยาน ห้ามล้อรถจักรยาน ปลอกมือ มือจับ ซี่ล้อ โซ่ ตะแกรงท้ายรถ บังโคลน อาน บันไดจักรยาน กระดิ่ง อาน จานโซ่ ขาจานโซ่ ขาตั้งรถจักรยาน ดุมล้อ ถ้วยลูกปืนกระโหลกรถจักรยาน อุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับรถจักรยาน ยางใน ยางนอก รวมถึงหมวกนิรภัยผู้ใช้รถจักรยาน โดยการตรวจสอบมาตรฐาน จะทดสอบทั้งการหยุดได้ในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ มีโครงรถแข็งแรงหรือไม่ เมื่อได้รับแรงกระแทก มีส่วนประกอบที่มีสารพิษหรือไม่ ป้องกันเมื่อเด็กเล็กหรือผู้ขับขี่สัมผัส อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเยื่อบุผิวหนัง รวมทั้งทดสอบอุปกรณ์ส่องสว่าง วัสดุสะท้อนแสงเมื่อขับขี่ตอนกลางคืน หรือการทดสอบขี่ในท้องถนนมีความแข็งแรงหรือไม่

“ปัจจุบันผู้บริโภคใช้จักรยานมากขึ้น ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า อาจเริ่มนำของไม่ได้มาตรฐานเข้ามาเพื่อแข่งขันด้านราคา แต่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้บริโภค จึงต้องเข้ามาควบคุม เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งผู้บริโภค และผู้ประกอบการผลิต หรือนำเข้า”.

นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.เตรียมออกประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ภาคบังคับ ในผลิตภัณฑ์ รถจักรยานที่ใช้เดินทางในชีวิตประจำวัน 13 พ.ค. 2560 00:40 13 พ.ค. 2560 00:40 ไทยรัฐ