วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จีนจัดใหญ่วันเบลท์วันโรด

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค.นี้ ประเทศไทยได้ส่งรัฐมนตรี 6 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF) ที่กรุงปักกิ่ง ภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและร่วมกันพัฒนาเส้นทางสายเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจีนได้เชิญผู้นำจาก 28 ประเทศและรัฐมนตรีรวม 100 กว่าคน ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ 80 องค์กร รวมถึงนักธุรกิจระดับโลก รวมผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน โดยมองว่า นโยบายวันเบลท์วันโรด หรือเส้นทางสายไหมเดิมของจีนจะเป็นความหวังใหม่ในระยะที่โลกเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐฯ การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างเอกสาร 2 ฉบับเพื่อให้หน่วยงานของไทยเข้าร่วมลงนามร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยจะมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ และนางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรมเป็นผู้ร่วมลงนาม เป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของไทยในฐานะประเทศหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของจีน และจะทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะสามารถสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 และแนวคิดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้เป็นอย่างดี.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค.นี้ ประเทศไทยได้ส่งรัฐมนตรี 6 กระทรวง ประกอบด้วยกระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 13 พ.ค. 2560 00:30 ไทยรัฐ