วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แห้วตามเคย

นึกแล้วเชียวว่าเรื่องนี้ต้องยุ่ง เป็นฝอยขัดหม้อแน่นอน

กรณีที่ประชุม ครม. “ไม่อนุมัติ” ข้อเสนอขอเพิ่มอัตราพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10,992 อัตราในระยะเวลา 3 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ “พยาบาลลูกจ้างชั่วคราว” ในโรงพยาบาลทั่วประเทศได้รับบรรจุเป็น “ข้าราชการประจำ”

หลังต้องอดทนเสียสละเป็น “ลูกจ้างชั่วคราว” มานานนับสิบปี

“แม่ลูกจันทร์” เข้าใจเหตุผลของรัฐบาลที่ไม่อนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขขอมา

เพราะถ้ารัฐบาลเห็นชอบเพิ่มโควตา “ข้าราชการ” กระทรวงสาธารณสุขอีก 10,992 อัตรา

รัฐบาลก็ต้องเพิ่มอัตรา “ข้าราชการกระทรวงอื่น” ให้ทั่วถึงและเท่าเทียม

ทำให้รัฐบาลต้องบรรจุ “ข้าราชการใหม่” ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนคน!!

แต่...การที่รัฐบาลไม่อนุมัติให้บรรจุ ข้าราชการใหม่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขขอมา

ทำให้พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวนับหมื่นคนต้องผิดหวังอย่างแรง ถึงขั้นจะ “นัดลาออกยกกระทรวงในวันที่ 30 กันยายน”

ขอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับโรงพยาบาลเอกชนที่ให้เงินเดือนสูงกว่าเท่าตัว

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า เป้าหมายสูงสุดของพยาบาลลูกจ้างชั่วคราว คือได้บรรจุเป็นข้าราชการ มีความมั่นคงในอาชีพ มีเกียรติยศ มีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจ ได้ขึ้นเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามขั้นตอน

เมื่อเกษียณอายุมีบำเหน็จบำนาญสวัสดิการดูแลไปจนตาย

แต่เมื่อความหวัง (จะได้บรรจุเป็นข้าราชการ) ติดซอยตัน

ใครจะทนดักดานเป็น “ลูกจ้างชั่วคราว” ตลอดไป

ฉะนั้น มีแนวโน้มสูงมากว่าหลังสิ้นเดือนกันยายนนี้ จะมีพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ตัดสินใจลาออกกันสะบึมส์

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทันทีคือ “วิกฤติพยาบาลขาดแคลน”

โรงพยาบาลต่างๆจะมีพยาบาลดูแลผู้ป่วยน้อยลง

“แม่ลูกจันทร์” จึงขอเรียกร้อง “ท่านนายกฯบิ๊กตู่” ได้โปรดพิจารณาทบทวนมติ ครม.กรณีนี้ให้รอบคอบอีกที

เพราะพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวเป็นกลุ่ม พิเศษ ที่ควรได้รับการช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ ด้วยเหตุผลพิเศษ 7 ประการคือ...

ประการที่ 1 พยาบาลเป็นวิชาชีพเฉพาะทาง ไม่สามารถเอาผู้จบสาขาอื่นมาทำงานแทน

ประการที่ 2 คนที่ศึกษาพยาบาลปริญญาตรี 99.99 เปอร์เซ็นต์ มั่นใจว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ

ประการที่ 3 อาชีพพยาบาลต้องปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง กินนอน พักผ่อนไม่เป็นเวลา ต้องเสียสละมากกว่าข้าราชการทั่วไป

ประการที่ 4 พยาบาลต้องแบกภาระดูแลคนไข้ ต้องทำงานหนักมากกว่าแพทย์หลายเท่าตัว

ประการที่ 5 พยาบาลลูกจ้างชั่วคราว รายได้ตอบแทนต่ำมาก เทียบกับความรับผิดชอบการทำงาน

ประการที่ 6 สถานะพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวต่ำต้อยกว่าพยาบาลที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการชัดเจน

ประการที่ 7 รัฐมนตรีสาธารณสุขหลายคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะต่อสู้เรียกร้องให้พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวได้บรรจุเป็นข้าราชการโดยเร็ว

แต่สัญญาคำพูดไม่เคยเป็นความจริง

สุดท้าย “แม่ลูกจันทร์” ขอฝากท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขคนปัจจุบัน คุณหมอ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นหนังหน้าไฟเอาปัญหานี้ไปเปิดอกคุยกับนายกรัฐมนตรี เพื่อหาทางออกร่วมกัน

หลังพิงเชือกแล้ว...ถอยไม่ได้นะโยม.

"แม่ลูกจันทร์"

12 พ.ค. 2560 13:16 12 พ.ค. 2560 13:16 ไทยรัฐ