วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ล้วงลูก

ในยุคอำนาจพิเศษ การทำงานของผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆ ถูกแทรกแซงอย่างไม่เป็นธรรม ยกตัวอย่างกรณีที่มีข่าวออกมาจากทำเนียบรัฐบาลว่า รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม ได้เห็นชอบ ตามที่ ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ในฐานะ ประธานกรรมาธิการวิสามัญ สปท.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอให้ปลด นิตินัย ศิริสมรรถการ ผอ.ทอท.และคณะกรรมการท่าอากาศยานไทย เสนอให้ยกเลิกสัญญากับ กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ อ้างว่าไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ โดยให้พิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจทั้งหมด

นอกจากนี้ยังมีข่าวออกมาจากวงประชุมระหว่าง รองนายกฯ วิษณุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดภาษีอากรในท่าอากาศยาน ในลักษณะเดียวกันมีความพยายาม ที่จะให้ปลดผู้บริหาร ทอท.ให้ได้ จนกระทั่ง ประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประธานบอร์ด ท่าอากาศยานไทย ต้องออกมาชี้แจงว่า ยังไม่มีคำสั่งปลดบอร์ด ทอท.และ ผอ.ทอท. ตามที่มีข่าวทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และข้ออ้างว่าเป็นข้อเสนอในที่ประชุมร่วมนั้น การประชุมดังกล่าวมีขึ้นตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา แล้วเหตุใดจึงมาเป็นกระแสในช่วงนี้

ด้าน นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ท่าอากาศยานไทย ได้ออกมาเปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา รองนายกฯวิษณุ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทอท. ป.ป.ท. สปท. กรมสรรพากร หารือกรณีที่ ล็อตเต้ ดิวตี้ ฟรี ได้ร้องเรียนขอพื้นที่ให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดภาษีอากร ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยที่ พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป สปท. ได้เสนอต่อที่ประชุมให้ปลด ผอ.ทอท. ซึ่ง รองนายกฯวิษณุ เป็นผู้รับข้อเสนอไว้ แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ

เรื่องนี้มีการตั้งข้อสังเกตไว้หลายประการ เหตุใดจึงมี ความพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงการทำงานใน ทอท. ในขณะเดียวกันเหตุใดถึงมีคนกลุ่มหนึ่งท่ีมีทั้ง อดีต ส.ส. สมาชิก สปท. ต้องการที่จะเข้าไปมีบทบาทในการท่าอากาศยาน และก่อนหน้านี้มีความพยายามของ นักธุรกิจกลุ่มหนึ่ง อ้างในฐานะสมาคมผู้ขายส่งขายปลีก หาวิธีที่จะให้ ดิวตี้ฟรี สัญชาติเกาหลี เข้ามาทำธุรกิจดิวตี้ ฟรีในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ได้ ทั้งที่ ทอท.ได้ให้สัมปทาน บริษัทคิงเพาเวอร์ ตามขั้นตอนทุกอย่างไปแล้ว และยังอยู่ในระยะเวลาสัมปทาน

ถ้าเรื่องนี้ภาครัฐเห็นดีเห็นงามกับฝ่ายที่ต้องการเอาดิวตี้ฟรีต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจดิวตี้ฟรีแข่งกับคนไทย นอกจากจะทำลายความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ อยากจะเข้าไปยึด ไปแทรกแซง เมื่อไหร่ก็ใช้อำนาจรัฐเข้าไปจัดการ ไปล้วงลูกเอาตามอำเภอใจ แล้วถือว่าไม่รักษาผลประโยชน์ของบริษัทคนไทย ในทางกลับกัน การที่คนไทยจะเข้าไปประกอบธุรกิจในเกาหลีแทบจะทำไม่ได้เลยเพราะมีขั้นตอนมากมาย ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสิทธิเอาไว้ให้คนในชาติ

พฤติกรรมทำนองนี้ ถ้ารัฐพิจารณาข้อมูลไม่ถ้วนถี่ ถ้า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังปล่อยให้ธุรกิจของคนไทยต้องถูกรังแกโดยไม่ชอบธรรม ยังปล่อยให้มีการใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรม เห็นทีบ้านนี้เมืองนี้คงอยู่กันลำบาก.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

12 พ.ค. 2560 12:46 ไทยรัฐ