วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกป่าชายเลน..ปลูกชีวิตที่หลากหลาย “กฟผ. ปกป่า ป้องน้ำ ตามรอยพ่อ”

โดย Advertorial

“เมื่อป่าชายเลนกลับมาอุดมสมบูรณ์ ปู ปลา กุ้ง หอย ก็มีให้จับเยอะแยะ รายได้ก็เพิ่มขึ้นทุกอย่างดีไปหมด” ลุงชูชาติ ฉายแสง ชาวประมงแห่งลุ่มน้ำเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เล่าพร้อมรอยยิ้ม

ป่าชายเลนปากน้ำเวฬุ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของจังหวัดจันทบุรี ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นโกงกางใบเล็กและใบใหญ่ รากของโกงกางแผ่คลุมยึดผืนดินไว้ เป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ เหนือผืนป่าชายเลนมี “เหยี่ยวแดง” จำนวนไม่น้อยบินโฉบไปมาอาศัยป่าชายเลนเป็นแหล่งหากินวันเวลาผ่านไป.. ผืนป่าชายเลนเปลี่ยนแปลงไปมาก ด้วยปัญหาการบุกรุกพื้นที่เพื่อทำนากุ้ง ส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ปี 2558 เรื่อยมา โดยมุ่งเน้นการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ระมัดระวังไม่ให้กระทบพื้นที่ทำกิน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนป่า เพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล


ชาวประมงท้องถิ่น เตรียมออกเรือหาปลา

โดย กฟผ. ได้ปลูกป่าชายเลนที่ปากน้ำเวฬุไปแล้วกว่า 3,000 ไร่ แน่นอนว่า การปลูกต้นไม้นับพันๆ ไร่ไม่ใช่เรื่องง่าย หากไม่ได้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการสร้างการมีส่วนร่วม กฟผ. น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ปลูกป่าต้องปลูกที่ใจคนก่อน” มาเป็นแนวทางจนสามารถปลูกป่าในใจคนได้สำเร็จ

“ต้นไหนล้ม ไปไม่รอด ผมก็เอาต้นใหม่ไปปลูกซ่อมแซมครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ” ลุงชูชาติบอกอย่างภาคภูมิใจ..

ในปี 2560 นี้ กฟผ. เดินหน้าปลูกป่าชายเลนอีก 3,000 ไร่ ตามโครงการ “กฟผ. ปกป่า ป้องน้ำ ตามรอยพ่อ” เพราะประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่แค่การปลูกให้มีต้นไม้เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการปลูกความสุขในใจคน จากการได้ดูแลถิ่นฐานบ้านเกิดตามรอยพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

“เมื่อป่าชายเลนกลับมาอุดมสมบูรณ์ ปู ปลา กุ้ง หอย ก็มีให้จับเยอะแยะ รายได้ก็เพิ่มขึ้นทุกอย่างดีไปหมด” ลุงชูชาติ ฉายแสง ชาวประมงแห่งลุ่มน้ำเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เล่าพร้อมรอยยิ้ม 12 พ.ค. 2560 09:35 ไทยรัฐ