บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกป่าชายเลน..ปลูกชีวิตที่หลากหลาย “กฟผ. ปกป่า ป้องน้ำ ตามรอยพ่อ”

โดย Advertorial

“เมื่อป่าชายเลนกลับมาอุดมสมบูรณ์ ปู ปลา กุ้ง หอย ก็มีให้จับเยอะแยะ รายได้ก็เพิ่มขึ้นทุกอย่างดีไปหมด” ลุงชูชาติ ฉายแสง ชาวประมงแห่งลุ่มน้ำเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เล่าพร้อมรอยยิ้ม

ป่าชายเลนปากน้ำเวฬุ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของจังหวัดจันทบุรี ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นโกงกางใบเล็กและใบใหญ่ รากของโกงกางแผ่คลุมยึดผืนดินไว้ เป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ เหนือผืนป่าชายเลนมี “เหยี่ยวแดง” จำนวนไม่น้อยบินโฉบไปมาอาศัยป่าชายเลนเป็นแหล่งหากินวันเวลาผ่านไป.. ผืนป่าชายเลนเปลี่ยนแปลงไปมาก ด้วยปัญหาการบุกรุกพื้นที่เพื่อทำนากุ้ง ส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ปี 2558 เรื่อยมา โดยมุ่งเน้นการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ระมัดระวังไม่ให้กระทบพื้นที่ทำกิน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนป่า เพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล


ชาวประมงท้องถิ่น เตรียมออกเรือหาปลา

โดย กฟผ. ได้ปลูกป่าชายเลนที่ปากน้ำเวฬุไปแล้วกว่า 3,000 ไร่ แน่นอนว่า การปลูกต้นไม้นับพันๆ ไร่ไม่ใช่เรื่องง่าย หากไม่ได้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการสร้างการมีส่วนร่วม กฟผ. น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ปลูกป่าต้องปลูกที่ใจคนก่อน” มาเป็นแนวทางจนสามารถปลูกป่าในใจคนได้สำเร็จ

“ต้นไหนล้ม ไปไม่รอด ผมก็เอาต้นใหม่ไปปลูกซ่อมแซมครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ” ลุงชูชาติบอกอย่างภาคภูมิใจ..

ในปี 2560 นี้ กฟผ. เดินหน้าปลูกป่าชายเลนอีก 3,000 ไร่ ตามโครงการ “กฟผ. ปกป่า ป้องน้ำ ตามรอยพ่อ” เพราะประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่แค่การปลูกให้มีต้นไม้เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการปลูกความสุขในใจคน จากการได้ดูแลถิ่นฐานบ้านเกิดตามรอยพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย