วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ครูหยุย' จี้ สสส.ให้ความรู้ ก.ม.สุรา ควบคุมนักดื่มหน้าใหม่

"ครูหยุย" แนะวันหยุดวิสาขบูชาเปิดอบรมศาสนา "เด็ก-เยาวชน" ฝาก สสส.เร่งให้ความรู้กฎหมายสุราคุมนักดื่มหน้าใหม่

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.60 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจะดีมากน้อยแค่ไหนนั้น วัดจากดัชนีชี้วัดจากเด็กและเยาวชนจาก 3 ประเด็นใหญ่ คือ เด็กและเยาวชนกระทำความผิดสูงขึ้นเรื่อยๆ ดื่มสุรามากขึ้นและเที่ยวเตร่มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เด็กเข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติด ติดยา สถานบริการ และใช้ความรุนแรง แม้ที่ผ่านมาจะมีการจับกุมยาเสพติดแต่ก็ยังแอบนำเข้ามาอีก แม้จะมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่การบังคับใช้กฎหมายก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ซึ่ง สสส.ควรจะรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อลดจำนวนลงมาให้ได้ นอกจากนี้สังคมไทยก็ยังไม่ให้ความสนใจ หรือส่งเสริมเด็กและเยาวชนในทางที่ถูกที่ควร งบประมาณที่นำไปส่งเสริมเด็กก็น้อยเกินไป มีแต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วฟื้นฟูภายหลัง ซึ่งก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร

นายวัลลภ กล่าวต่อว่า ดังนั้นในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาเพื่อมุ่งหวังที่จะกระตุ้นหรือกระตุกให้ความสำคัญขึ้นทางจิตใจเท่านั้น แต่กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมามุ่งเน้น หรือให้น้ำหนักไปในทางพิธีกรรมและรูปแบบมากกว่าสาระสำคัญ จนกลายเป็นวันหยุดธรรมดา หรือเป็นวันเที่ยวมากกว่า ดังนั้นควรจะให้วันหยุดเป็นวันที่ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา และทำกิจกรรมเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา

"สิ่งที่ สสส.ดำเนินการมา ถือเป็นกลไกหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้กับสังคม และเยาวชนได้ทำความดี ซึ่งการรณรงค์ได้ผลระดับหนึ่งรวมทั้งการส่งเสริมการร่วมกิจกรรมสวดมนต์ก็ได้ผลพอควร ดังนั้นสิ่งที่อยากให้ สสส.พิจารณาก็คือการกระจายงบไปยังคนในท้องถิ่นห่างไกล โดยเฉพาะการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น" นายวัลลภ กล่าว

"ครูหยุย" แนะวันหยุดวิสาขบูชาเปิดอบรมศาสนา "เด็ก-เยาวชน" ฝาก สสส.เร่งให้ความรู้กฎหมายสุราคุมนักดื่มหน้าใหม่ 9 พ.ค. 2560 14:08 9 พ.ค. 2560 14:20 ไทยรัฐ