วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาล จ.ชัยภูมิ...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 จุดคือ จุดแรก ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ทรงกดแพรคลุมป้าย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ จุดที่ 2 ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก” และจุดสุดท้าย ที่โรงพยาบาลภูเขียว ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมตราสัญลักษณ์ และป้ายชื่อ อาคารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ พร้อมตราสัญลักษณ์ โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าฯ จ.ชัยภูมิ นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่รอรับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาล จ.ชัยภูมิ... 5 พ.ค. 2560 15:57 ไทยรัฐ