วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระเทพทรงเยี่ยมชม งานสร้างพระเมรุมาศ ตลอดจนโรงปั้นหล่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรความคืบหน้าการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ท้องสนามหลวง สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สำนักช่างสิบหมู่ผูกลวดลายเครือเถาครุฑ โครงโลหะฐานรองพระโกศจันทน์ หรือพระหีบจันทน์ ส่วนการจัดสร้างพระโกศจันทน์อยู่ระหว่างการขึ้นหุ่นโครงสร้างโลหะ คาดว่าแล้วเสร็จเดือน พ.ค.

พสกนิกรสุดปลื้มปีติ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรความคืบหน้าการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ท้องสนามหลวง เมื่อเช้าวันที่ 28 เม.ย. มีท่านผู้หญิงบุตรี วีรไวทยะ รองราชเลขาธิการ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เจ้าหน้าที่วิศวกรโครงสร้างพระเมรุมาศ และงานศิลปกรรมประณีต์ศิลป์ เฝ้ารอรับเสด็จ

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จฯไปยังอาคารวิธานสถาปกศาลา ทอดพระเนตรการดำเนินงานด้านการขยายแบบด้าน สถาปัตยกรรม มีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เฝ้ากราบบังคมทูลถวายรายงานความคืบหน้า ของการก่อสร้างพระเมรุมาศ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องสนามหลวง ทอดพระเนตรการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาศ อาคารประกอบต่างๆ

จากนั้นเสด็จฯไปยังโรงปั้นหล่อประติมากรรม ทอดพระเนตรการหล่อไฟเบอร์กลาสรูปปั้นเทวดา สัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุมาศ ตลอดจนโรงจิตรกรรมเขียนฉากบังเพลิงและลงสีงานประติมากรรม รวมถึงทอดพระเนตรการประกอบลายฐานรองพระโกศจันทน์ ณ โรงจัดสร้างพระโกศจันทน์ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเสด็จฯกลับ

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาศ ซ่าง หอเปลื้องนั้น การดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จกว่า 90% เหลือเพียงการติดตั้งชานชาลาด้านทิศเหนือเท่านั้น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. ส่วนอาคารพระที่นั่งทรงธรรม ขณะนี้งานโครง สร้างเสร็จแล้ว ได้ทดลองติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม อาทิ เชิงกลอนหลังคาพระที่นั่งทรงธรรม และกระจังชายคาพระที่นั่งทรงธรรม ใช้วัสดุใหม่เป็นแผ่นพลาสวูดแทนการใช้ไม้ และลงด้วยสีทอง ขณะที่ศาลาลูกขุน 1 งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 89% คาดว่าไม่เกินกลางเดือนพฤษภาคมจะสมบูรณ์ จากนั้นจะเริ่มงานสถาปัตยกรรมและประกอบตกแต่ง ราวลูกกรงชาลาแต่ละชั้น โดยขณะนี้ได้ส่งแบบให้โรงงานผลิตเพื่อนำมาติดตั้งแต่ละชั้นของพระเมรุมาศได้ทันที ขณะเดียวกัน จะมีการปรับพื้นที่สนามหลวง เกลี่ยดินและเช็กระดับดินให้เสมอกัน รวมถึงจัดทำระบบระบายน้ำควบคู่ไปด้วย

นายอนันต์กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าด้านงานประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ ขณะนี้ได้จัดทำเทวดานั่งแบบยอดเกตุชัย จำนวน 8 องค์ ได้หล่อไฟเบอร์และประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จิตอาสากลุ่มจิตรกรรมกำลังลงสีตามลำดับขั้นตอน ขณะที่เทวดานั่งยอดน้ำเต้าที่จัดทำอีก 24 องค์ จะทยอยหล่อไฟเบอร์กลาสและประกอบ ก่อนส่งลงสีตามลำดับ เช่นเดียวกับพระพรหม พระนารายณ์ ราชสีห์ ที่อยู่ระหว่างรอลงสีเช่นกัน ในส่วนการเขียนจิตรกรรมฉากบังเพลิง ก็เริ่มเขียนรูปลงสี ปิดทองเครื่องทรงเทวดาฉากบังเพลิงด้านทิศตะวันตกแล้ว ส่วนการจัดสร้างฐานรองพระโกศจันทน์หรือพระหีบจันทน์ ได้เคลื่อนย้ายโครงสร้างเหล็กมาขึงตาข่ายรอบฐานรองพระโกศ ภายในโรงพระโกศจันทน์เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกอบลวดลายฉลุไม้จันทน์ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว จะเริ่มงานในส่วนพระโกศทองใหญ่

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทอดพระเนตร ความคืบหน้าการดำเนินการครั้งนี้อย่างใกล้ชิด ทำให้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ช่างวิศวกร จิตอาสาทุกคนมีความภาคภูมิใจ ปลาบปลื้มใจ มีกำลังใจในการปฏิบัติ งาน เนื่องจากช่วงดำเนินการด้านสถาปัตยกรรมประดับลวดลายพระเมรุมาศ จะตรงกับฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ดังนั้น การตกแต่งพระเมรุมาศครั้งนี้ จึงมีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้จากเดิมที่ใช้ไม้เป็นหลัก มาเป็นแผ่นพลาสวูด สามารถแกะลวดลายให้สวยงาม โดดเด่นได้ ไม่แตกต่างจากไม้อัด อีกทั้งมีความคงทน ทนแดด ทนฝน จึงไม่ต้องกังวลว่างานติดตั้งช่วงฤดูฝนจะเกิดพื้นผิวบวมได้ จึงนับได้ว่า การจัดสร้างพระเมรุมาศครั้งนี้จะเป็นการผสมผสานแบบแผนทางโบราณราชประเพณีกับเทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบัน โดยเมื่อจัดสร้างเสร็จแล้วจะเห็นรูปแบบที่เป็นโบราณราชประเพณีทุกอย่าง” อธิบดีกรมศิลปากรกล่าว

ด้านนายพิจิตร นิ่มงาม นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวว่า ความคืบหน้าการจัดสร้างฐานรองพระโกศจันทน์ หรือ พระหีบจันทน์ หลังจากขึ้นโครงโลหะที่สำนักช่างสิบหมู่และผูกลวดตาข่ายจนแล้วเสร็จ ขณะนี้เริ่มประกอบลวดลาย โดยการผูกลวดเครือเถาครุฑ ทั้ง 4 ด้านของฐาน วิธีการผูกลวดลายเริ่มจากส่วนที่อยู่ในสุด ค่อยๆซ้อนทับกัน ใช้ลายฉลุไม้ 25,000 ชิ้น รวม 20 ลวดลาย มีช่างสิบหมู่ที่มีประสบการณ์จำนวน 8 คน ดำเนินงานโดยตรง ระหว่างผูกลายช่างอาจมีปรับรูปแบบเล็กน้อย เสริมไม้เพิ่มเติมหรือนำลายไปฉลุตัดชิ้นส่วนให้ลงตัว คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เดือน มิ.ย. ส่วนการจัดสร้างพระโกศจันทน์ อยู่ระหว่างการขึ้นหุ่นโครงสร้างโลหะ คาดว่าภายในเดือน พ.ค.จะแล้วเสร็จ ก่อนจะบุลวดตาข่ายและประกอบลวดลายได้ในเดือน มิ.ย. โดยช่างสิบหมู่จะสืบสานงานลายซ้อนไม้ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสืบทอดสู่งานจัดสร้างพระโกศจันทน์ในพระราชพิธีครั้งนี้ให้สมพระเกียรติที่สุด

ต่อมาเวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ มากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรความคืบหน้าการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 29 เม.ย. 2560 04:42 ไทยรัฐ