วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


6 หลักสูตรเก๋ไก๋ที่ศิลปากร 'การจัดการตราสินค้าหรูหรา' ก็มี!

วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปากร เปิดหลักสูตรใหม่สุดเก๋ไก๋ รองรับไทยแลนด์ 4.0 ฮือฮา "การจัดการตราสินค้าหรูหรา" หลักสูตรสองปริญญา...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมบัณฑิตให้พร้อม ในการรองรับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล ทั้งนี้เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและมุมมองในระดับนานาชาติ โดยใช้ความรู้ทางการบริหารธุรกิจและการออกแบบในการสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล

ล่าสุดในปีการศึกษา 2560 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งสิ้น 6 หลักสูตร จุดเด่นเป็นหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองปริญญา โดยได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน อาทิ ในระดับปริญญาตรี ได้แก่

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (B.B.A. in Luxury Brand Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติสองปริญญา ที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในด้านบริหารธุรกิจ คือ PSB Paris School of Business แห่งกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (B.B.A. in Event and Leisure Marketing) หลักสูตรนานาชาติสองปริญญา ร่วมกับสถาบันชั้นนำที่สอนด้านธุรกิจและการตลาด คือ Rennes School of Business แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส  

- หลักสูตรศิลปบัณทิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (B.F.A. in Digital Communication Design) หลักสูตรนานาชาติสองปริญญา โดยร่วมมือกับ Birmingham City University มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสหราชอาณาจักร

- หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (M.B.A. in Hotel and Tourism Management (International Double Degree Program) เป็นหลักสูตรนานาชาติสองปริญญา ที่มีความร่วมมือกับ Vatel International Business School แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
               
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (M.B.A. in International Business) เป็นหลักสูตรนานาชาติสองปริญญา ที่มีความร่วมมือกับ Birmingham City University แห่งสหราชอาณาจักร  

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Ph.D. in International Business) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่เน้นการสร้างสรรค์ธุรกิจระหว่างประเทศให้ยั่งยืนโดยความเข้าใจในวัฒนธรรมอันหลากหลาย    

สำหรับกำหนดการรับสมัคร สำหรับการศึกษาภาคต้น 1/2560 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม-12 กรกฎาคม 2560 สมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม-14 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โทรศัพท์ 0-2880-8361-3.

วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปากร เปิดหลักสูตรใหม่สุดเก๋ไก๋ รองรับไทยแลนด์ 4.0 ฮือฮา "การจัดการตราสินค้าหรูหรา" หลักสูตรสองปริญญา... 22 เม.ย. 2560 11:53 22 เม.ย. 2560 12:43 ไทยรัฐ