วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ปลื้มยูเอ็น จัดอันดับไทยมีสุขอันดับ 3 ขอเชื่อมั่นรบ.ทำหน้าที่

นายกฯ ปลื้มบอกเป็นข่าวดียูเอ็น จัดอันดับไทยมีความสุขอันดับ 3 ในเอเชีย ชี้ทำได้มากกว่านี้ต้องปรองดอง ขอร้องคนไทยเชื่อมั่นการทำงาน ยันจะทำให้ดีที่สุด เปลี่ยนความขัดแย้งกลับไปสู่ความร่วมมือ...

เมื่อเวลา 20.15 น. วันที่ 21 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวตอนหนึ่งในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่า เครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDSN) ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของอาเซียน และอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย โดยในปีนี้ประเทศไทย “ขยับดีขึ้น” 1 อันดับ และดีกว่าประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัด ถือเป็นข่าวดี ทั้งนี้ตนเองรู้ว่าเรายังสามารถร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพลังความสามัคคี ทำให้มีคะแนนสูงกว่านี้ได้ เพียงแค่ต้องปรองดองกัน เพื่อไปสู่ความสุข ยั่งยืนของคนไทยทุกคน ต้องรับฟังความเห็นต่างที่สร้างสรรค์ เข้าใจกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหา เข้าใจอุปสรรคตั้งแต่อดีต และไม่สร้าง “กำแพง” ขึ้นมาใหม่

"ผมไม่อาจจะกล่าวอ้างได้ว่าผม ในนามของนายกฯ หัวหน้า คสช. หรือ รัฐบาล จะทำอะไรได้ดีกว่าใคร ได้ดีกว่ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่ มันเป็นเรื่องที่ประชาชน ประเทศชาติในปัจจุบัน อนาคตจะเป็นผู้สรุป และประเมินผล"

อย่างไรก็ตาม ตนเองกล่าวได้ว่าได้ทำอะไรไปบ้าง เช่น การสร้างพื้นฐานอนาคตที่ยั่งยืน บังคับใช้กฎหมายที่จำเป็น นำเรื่องสำคัญเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ไม่ให้เกิดการบิดเบือน การปรับปรุงกฎหมาย การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน กองทุนยุติธรรม การจัดทำแผนแม่บทในการบริหารจัดการที่ดิน การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การแก้ปัญหาบุกรุกป่าอย่างยั่งยืนให้เป็นระบบ เตรียมการรองรับสังคมสูงวัย ต้องปฏิรูปทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น

ส่วนการแก้ปัญหาการขนส่งมวลชน ที่มีปัญหาการจราจร วันนี้ได้แก้ปัญหาได้พอสมควร แต่ยังไม่สมบูรณ์ต้องใช้เวลาหลายๆ ปี การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถนน รถไฟฟ้า รถไฟ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และอื่นๆ ก็อยู่ในแผนงานโครงการทั้งสิ้นเพื่อเดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต การบริหารราชการแผ่นดินในเชิงยุทธศาสตร์ อยู่ในการพิจารณาของ สนช. เพื่อให้ทุกรัฐบาลได้มีกรอบการทำงานที่ชัดเจนขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก หรือสถานการณ์ปัจจัยภายในภายนอก

ทั้งนี้ การพิจารณาลำดับของประเทศในเวทีโลก สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสร้างความมั่นคง สร้างความมีเสถียรภาพ และต้องขจัดการทำผิดกฎหมาย คอร์รัปชัน การบังคับใช้กฎหมายหลายๆ อย่าง อาจเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการที่จะเปลี่ยนแปลง ปฏิรูป ในการนำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในอนาคต

"ผมขอให้ประชาชนคนไทย ขอได้โปรดให้ความเชื่อมั่นในการทำงานของผม ของรัฐบาล ของ คสช. ต่อไป เราจะทำให้ดีที่สุด แน่นอนปัญหามันเยอะ การทำงานมันก็ต้องมีอุปสรรค มีความคิดเห็นต่างมากมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากเราทุกคนมุ่งไปสู่ว่าเราจะทำให้ประเทศชาติเราปลอดภัยอย่างไร ประชาชนเรามีความสุขได้อย่างไร เหล่านั้นมันจะทำให้ทุกอย่างที่เป็นความขัดแย้งนั้นกลับไปสู่ความร่วมมือให้ได้มากที่สุด" นายกฯ กล่าว

นายกฯ ปลื้มบอกเป็นข่าวดียูเอ็น จัดอันดับไทยมีความสุขอันดับ 3 ในเอเชีย ชี้ทำได้มากกว่านี้ต้องปรองดอง ขอร้องคนไทยเชื่อมั่นการทำงาน ยันจะทำให้ดีที่สุด เปลี่ยนความขัดแย้งกลับไปสู่ความร่วมมือ... 21 เม.ย. 2560 19:50 ไทยรัฐ