วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กตู่ ชี้อุบัติเหตุคนตายเพราะประมาท ย้ำปลูกจิตสำนึกสร้างวินัยจราจร

นายกฯ ชี้สถิติคนสูญเสียช่วงสงกรานต์รายเดียวก็รับไม่ได้ สั่งเก็บสถิตินำไปแก้ไขอย่างบูรณาการ ย้ำปลูกจิตสำนึก สร้างวินัยจราจรให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน พร้อมชวนคนไทยลดก๊าซเรือนกระจก เนื่องในวันคุ้มครองโลก...

เมื่อเวลา 20.15 น. วันที่ 21 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ถึงสถิติการสูญเสียในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า ตนไม่อยากกล่าวซ้ำเรื่องสถิติการสูญเสีย ว่า มากขึ้นหรือน้อยลง เพราะการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากความประมาท มีเพียงรายเดียวก็ยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้ ตนได้ให้เก็บข้อมูลทางสถิติที่มีรายละเอียด และหลากหลายมิติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทำงานแก้ไขอย่างบูรณาการบนข้อมูลพื้นฐานชุดเดียวกัน

สำหรับการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย ตนเข้าใจว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขต้องอาศัย ทั้งกฎหมายจารีตประเพณี และกฎหมายลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เห็นว่าเรามาถึงจุดที่ต้องทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความสมดุล และเป็นไปได้ในโลกของความเป็นจริง และเหมาะกับสังคมด้วย โดยมีเวลาในการเปลี่ยนผ่านเพื่อไปสู่จุดหมายสุดท้ายที่เราต้องการ คือการอยู่ร่วมกันโดยสวัสดิภาพ ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันแล้ว สิ่งที่ต้องร่วมกันทำต่อไป คือ การปลูกจิตสำนึกและการสร้างวินัยจราจร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ได้รับการยอมรับเชื่อถือจากประชาชน

นอกจากนี้ ยังกล่าวว่าวันที่ 22 เม.ย.นี้ เป็นวัน “คุ้มครองโลก” ซึ่งเป็นวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมเพื่อเตือนใจให้ชาวโลกมีจิตสำนึกช่วยกันปกป้องดูแลโลกของเรา ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ และหายนะต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยน้ำมือของมนุษย์เอง จึงถือโอกาสนี้เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง ขอความร่วมมือจากทุกคนสิ่งที่เราควรรู้ คือ เราทุกคนต่างปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาสู่ชั้นบรรยากาศไม่มากก็น้อยในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเร่งด่วน ส่งเสริมให้ผลิตและใช้พลังงานทดแทน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน, การลดการขนส่งทางถนน และส่งเสริมให้เกิดการขนส่งระบบทางรางให้มากขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน, ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฮบริด รถพลังงานไฟฟ้า, ใช้ ไบโอดีเซล และเอทานอล นอกจากนั้น ยังเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการปกป้องธรรมชาติอย่างสมดุล ขณะเดียวกัน ก็ต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่า ที่เป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก.

นายกฯ ชี้สถิติคนสูญเสียช่วงสงกรานต์รายเดียวก็รับไม่ได้ สั่งเก็บสถิตินำไปแก้ไขอย่างบูรณาการ ย้ำปลูกจิตสำนึก สร้างวินัยจราจรให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน พร้อมชวนคนไทยลดก๊าซเรือนกระจก เนื่องในวันคุ้มครองโลก... 21 เม.ย. 2560 19:42 ไทยรัฐ